Konsult

Jag heter Karoline och jag började på ITC AB i mars 2014 och påbörjade då min nuvarande anställning som konsult. Dessförinnan hade jag i tre år arbetat inom järnvägsentreprenader med fokus på utförande av markarbeten.

Jag valde mitt yrke på grund av
För mig var valet att arbeta inom järnväg en självklarhet, då den är komplext, spännande och framförallt utvecklande, ingen dag är lik någon annan. Redan innan jag tog min examen från Bergskolan i Filipstad hade jag ett flertal jobberbjudanden i inkorgen. Det var allt ifrån att arbeta som mätare på något vägprojekt till att vara projektingenjör, arbetsledare eller platschef i väg och järnvägs entreprenader. Jag personligen föll för att arbeta inom järnväg, då den tjänst jag tackade ja till, gav mig möjlighet att arbeta nära produktionen och dessutom att få delta i hela entreprenadprocessen. Från att räkna på ett förfrågningsunderlag till att utföra och slutföra en entreprenad. Här utarbetade jag en förkärlek till entreprenadjuridik och smarta system för att underlätta projekthantering och administrering. Jag lärde mig att älska att granska en handling för att hitta strategier och fördelar som senare kunde leda till att vi som företag lyckades genomföra entreprenaden på att för oss framgångsrikt sätt. Järnvägen har aldrig tråkat ut mig, utan den blir mer spännande för varje dag som går.

Jag har följande utbildning
Berg- och anläggningsingenjör
Certifierad Verksamhetsutvecklare
Jag har genom åren byggt på min kompetens med bland annat Kvalité och Miljöledningssystem (ISO), Entreprenadjuridik, UGL och ett flertal andra utbildningar som har intresserat mig och det företag jag arbetat åt i dag för att stärka min profil mot de olika uppdragsgivare jag kan ha som konsult.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
3 årig högskoleutbildning med teknisk inriktning

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag har ett arbete som ständigt utvecklar min förmåga, samtidigt som jag när min arbetsdag tar slut faktiskt kan gå hem och lämna arbetet på arbetsplatsen. För mig har det alltid varit viktigt att kunna prioritera familj och fritid samtidigt som mitt arbete ska vara utvecklande och spännande. Att vara konsult är helt rätt för mig.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Baksidan av yrket är att det kan komma perioder där det inte finns några uppdrag som passar min yrkesprofil vilket kan betyda att jag inte har något jobb under kortare perioder. För mig har detta inte varit någon nackdel då min arbetsgivare under sådana perioder fyllt mitt schema med kompetensutveckling.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Just nu är jag inhyrd som konsult till trafikverket och arbetar med ett nationellt uppdrag som syftar till att eliminera specifika trafiksäkerhetsfarliga fel i järnvägsanläggningen. Jag tillsammans med flera kollegor tar fram upphandlingar för kommande åtgärder, följer upp att pågående kontrakt följer planen och i de fall tvister uppstår är jag med i processen att lösa dem.
När jag kommer till jobbet på morgonen så går jag igenom mina olästa mail och dagens kalender. Därefter kontrollerar jag leveranser till våra olika system så som exempelvis vårt dokumentsystem. Där läser jag inkomna underrättelser från entreprenörer eller mina kollegors justeringar i kommande upphandling. Beroende på dag i veckan och vart i projektprocessen vi befinner oss tar detta olika lång tid. När det är full produktion handlar större delen av min dag om att följa upp olika leveranser och att säkra att dessa är rätt, det kan vara allt från att kontrakterad entreprenör åtgärdat rätt komponent till att säkerställa att den justerade texten i projektgruppens statusrapport stämmer överens med verkligheten.
På Trafikverket är vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det är du som sätter upp ramen för ditt arbete när du är konsult (lite beroende på arbetsgivare förstås). Men om du har en lika bra arbetsgivare som jag, är utvecklingsmöjligheterna så stora som du vill att de ska vara.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
När jag valde att plugga till ingenjör visste jag inte att det var just järnväg jag skulle arbeta med, men det är definitivt ett yrke som jag trivs med. Vi som arbetar inom järnvägsbranschen är som en stor familj, även om jag träffar mycket nya människor har vi alltid en eller flera gemensamma bekanta.