Kontraktschef

Jag heter Mia och jag har arbetat med kontrakt i tågbranschen i ca 7 år. Innan dess arbetade jag ca 5 år med kvalitet och projektledning inom läkemedelsbranschen.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag har alltid varit intresserad av att jobba i en ledande roll där man kan påverka mycket men att det blev just tåg var en slump. Efter att ha jobbat ett antal år inom läkemedelsbranschen kände jag att jag var sugen att prova på något nytt. Då dök möjligheten upp att börja jobba med tåg, något jag inte ångrar idag.

Jag har följande utbildning
Civilingenjör inom kemiteknik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Högskoleutbildning, gärna med teknisk eller ekonomisk inriktning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är ett flexibelt jobb med väldigt varierande arbetsuppgifter, den ena dagen är inte den andra lik och det dyker hela tiden upp nya utmaningar att ta tag i.
Mycket kontakt med människor, både internt och externt, är också ett plus tycker jag.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det kan periodvis bli mycket att göra då problem uppstår och pressen är stor att leverera.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Varje dag börjar med en daglig styrning tillsammans med övriga i affärsenhetens ledningsgrupp. I övrigt är det svårt att beskriva en typisk dag då det varierar väldigt mycket. Det beror bl.a. på vilken tid i månaden det är. Är det i anslutning till månadsskifte är det en del administrativa uppgifter såsom fakturering, attestering av tid och reseräkningar, samt analys och rapportering av kontraktets resultat.

Övrig tid är det möten, både interna och med kund där vi bl.a. diskuterar nyckeltal, hur vi kan jobba för att bli bättre, avtalsförändringar etc., budgetarbete, strategiskt arbete och affärsutveckling.

Många gånger har jag en plan för dagen på morgonen men när jag går hem för dagen har jag inte gjort något av det då det dykt upp något annat som måste prioriteras.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns goda möjligheter till utveckling, antingen genom att anta andra typer av kontrakt eller på andra positioner inom företaget.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Tågbranschen är mansdominerad överlag vilket säkert kan avskräcka många. Själv trivs jag jättebra, vi har lokalt en jämn fördelning mellan kvinnor och män i ledningsgruppen, och jag har aldrig upplevt något negativt med att vara kvinna i en mansdominerad bransch.