Operativ Koordinator

Jag heter Christian och som Koordinator har jag arbetat i 3 år, men inom Euromaint har jag arbetet i 14 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Möjligheten att få driva projekt samt se möjligheter att utveckla processer.

Jag har följande utbildning
Jag har en logistikutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Projektledning, ekonomi, teknisk utbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Fördelarna med mitt yrke är att jag får jobba med olika delar i bolaget, från avvikelsehantering till att föreslå nya processer och förbättringar. Att säkerställa att vi levererar mot uppsatta mål och förmedla kundernas krav

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Nackdelarna är att det kan bli väldigt intensivt och många bollar i luften. Det gäller att vara strukturerad.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Uppföljning av de pågående projekten.
Offertarbete
Kundkontakt, exempelvis vid avvikelser, obsoleta ärenden
Nyckeltalsuppföljning
Operativa dagliga frågor

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är inom projektledning, utveckla kundrelationer samt inom ekonomi.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Många kontaktytor både internt och extern, samt möjligheten att påverka våra affärer.