Signaltekniker

Jag heter Sylvia, är 29 år och jag började som signaltekniker i juni 2021 på Infranord AB, placering i Årsta.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:
Jag har varit anställd som signaltekniker sedan juni 2021.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag har alltid varit intresserad av teknik samt att mitt tidigare arbete som väktare i tunnelbanan väckte mitt intresse för arbete med spårbunden trafik.

Jag har följande utbildning:
Jag är utbildad järnvägsprojektör och har även grundläggande signalutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:
Utbildningen som krävs för att bli signaltekniker är gymnasieutbildning med inriktning på el- eller signalteknik.

Detta är fördelarna med mitt yrke:
Främsta fördelen är gemenskapen med kollegorna, vi arbetar i lag. Om hjälp behövs finns det alltid någon som kan hjälpa till. Det finns alltid något att göra tack vare de varierande arbetsuppgifterna. Arbetet är samhällsviktigt och vetskapen att man gör nytta i samhället känns bra. Den ordinarie arbetstiden fungerar bra med mitt familjeliv.

Detta är nackdelarna med mitt yrke:
Då merparten av arbetet är förlagt utomhus kan väderleken försvåra jobbet emellanåt. En annan nackdel är att kontrakten inom järnvägsbranschen är tidsbestämda, så det finns en osäkerhet på lång sikt då man inte vet vart man hamnar om ett par år när kontraktet löper ut.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:
Som signaltekniker är ingen dag den andra lik då det är en stor variation av arbetsuppgifter, det är även det som gör jobbet roligt. Just nu arbetar jag med översyn av växlar och vägskydd, felavhjälpning/felsökning och underhåll av signaler.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:
Utvecklingsmöjligheterna som signaltekniker är många då det finns många grenar att fördjupa sig inom. Bland annat kan man bli arbetsledare, signalsäkerhetskontrollant (SISÄ) reläprovare och ibruktagningsledare. Efterfrågan på signaltekniker är dessutom stor så det finns goda arbetsmöjligheter.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är:
Arbete som signaltekniker är som sagt väldigt roligt och givande då arbetet kräver problemlösning och ett bra samarbete bland kollegor. Man får prova nya saker varje dag och dessa erfarenheter gör att jag upplever att jag snabbt blir bättre på mitt jobb ju längre tiden går.