Signaltekniker

Jag heter Davidoch jag började jobba på som signaltekniker på Infranord i februari 2018.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag valde yrket för att det gav en fin möjlighet att utvecklas. Ett yrke där jag kunde ta tillvara på min utbildning och min arbetslivserfarenhet som elektriker. Järnvägen är en framtidsbransch och jag har alltid varit intresserad att få arbeta med ett tekniskt yrke med möjlighet till ständig utveckling.

Jag har följande utbildning
El- och energiprogrammet inriktning elteknik, inför ett yrke som installations- och serviceelektriker.
Min signalteknikerutbildning är en kombination av Yrkeshögskoleutbildningen till Järnvägstekniker, med inriktning kvalificerad Signaltekniker, och en internutbildning vid Infranord Academy.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Det krävs en grundläggande behörighet för utbildning på Yrkeshögskola, samt särskild behörighet motsvarande el- och energiprogrammet.Jag gick en Yrkeshögskoleutbildning till Järnvägstekniker med inriktning kvalificerad Signaltekniker.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag jobbar med underhåll av järnvägen och där är yrket ständigt utvecklande, omväxlande och utmanande. Vi arbetar med frihet under ansvar. Du får arbeta mycket ute, med kroppen och samtidigt använda din samlade kompetens. Vi arbetar i team, hjälps åt och det är en mycket god stämning i arbetsgruppen

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det kan vara en nackdel att vara bosatt där järnvägsanläggningar inte finns.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
På morgonen samlas personal för planering av dagens arbete. Utifrån planeringen plockar vi ihop rätt material och utrustning för dagen. Arbetet under dagen sker antingen med planerat underhåll, besiktning av anläggningen, felavhjälpning eller lösning vid akuta fel som uppstår i anläggningen. Säkerheten är högt prioriterad vid arbete på järnvägsanläggningen. Vid dagens slut utvärderas dagens arbete och kommande arbetsdag förbereds.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns goda möjligheter att utvecklas inom yrket utifrån att järnvägen är en framtidsbransch, särskilt hos en branschledande arbetsgivare som Infranord med sin omfattande verksamhet.
- Det finns en mängd olika behörigheter för att vara Signalsäkerhetskontrollant. Man får ansöka om tre nya behörigheter inom signal per år, därför kan man hela tiden utvecklas.
- Arbetsledare eller annan chefsbefattning.
- Besiktningsman

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Det finns tydliga förmåner och bra lönevillkor för anställning hos Infranord.
Det krävs återkommande utbildning för att vara behörig att utföra arbete på en järnvägsanläggning, något som Infranord ordnar.