Arrangemangsproducent

Jag heter Sonny och jobbar som arrangemangsproducent.
Tjänsten som barnkulturkoordinator var ny i Varbergs kommun när jag rekryterades, och även för mig som yrkesperson, men nu har jag varit på plats i drygt två år.

Jag har följande utbildning
Jag är utbildad musikalartist i botten och har även med mig två terminer från pilotprogrammet vid Lunds Universitet. Vad jag framför allt har nytta av i yrket är att jag har spelat mycket barnteater, men också att jag har en bred erfarenhet från kulturområdet då jag även har jobbat som arrangör, producent och regiassistent.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att möta våra teaterbesökare är fantastiskt kul! Barn och vuxna ser ofta olika saker i en föreställning och det är jättehäftigt att få vara med och se barnens reaktioner. Det finns inte många yrken där belöningen är så stor och så direkt som den uppskattning man kan få från en publik, både som utövare och i den roll jag har här.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det sämsta med att jobba med kultur generellt är att det oftast behöver motiveras utifrån ett ekonomiskt perspektiv, att det inte ges ett egenvärde som andra delar av vår samhällsstruktur. Det kan vara lite tungt ibland, tycker jag. Här i Varberg finns ju en uppenbar satsning på kultur, och det är tydligt att barnkulturen har en plats här. För mig är det ett tecken på att man vill framåt och uppåt, men jag vill förstås alltid ha mer (skratt).

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag har verksamhetsansvar för den offentliga barnkultur som kommunen erbjuder, med utgångspunkt från Kulturhuset Komedianten, samt för Kultur i förskolan. Oftast handlar det om scenkonst men det kan också vara aktiviteter, workshops och måleri. I arbetet ingår att planera programutbud, boka föreställningar och bidra till olika samarrangemang som ligger utanför vårt ordinarie program. Vi ska nå så många som möjligt och samtidigt hålla hög kvalitet. Tjänsten är på 70 procent av en heltid, vilket gör att jag kan kombinera med frilansuppdrag som artist. Ena dagen lägger jag budgetpussel och nästa dag sjunger jag för publik – det är lyx!

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Att jag är en öppen och envis person som ser möjligheter framför hinder. Jag gillar problemlösning och tror att jag är bra på att lyssna. Det är lätt att som sakkunnig och vuxen tro att man vet bäst och bara köra sitt race, men om jag ska tjäna rätt syfte i den här verksamheten behöver jag ju vara inkännande och öppen för vad andra, och framför allt då barnen, ser och tycker. Jag försöker också ha ögonen öppna för vad som händer i omvärlden, vad som är viktigt just nu och vad barnen kan tänkas fundera på – vad är det för skillnad på att vara barn nu jämfört med för trettio år sedan, eller för fem år sedan? Att barnkonventionen blivit svensk lag ger ju ett lysande tillfälle att rannsaka oss själva kring barnens delaktighet i vår verksamhet – och agera på det. Sedan kräver jobbet ett visst ordningssinne och jag har god nytta av min Exelhjärna.