Informatör

Simone - Informatör

Jag har arbetat som informatör i 3½ år på ett svenskt energiföretag. Jag valde mitt yrke eftersom arbetet är mycket varierande. Jag trivs med att möta många olika människor och få berätta om viktiga saker som berör alla - varje dag!

Jag har universitetsutbildning inom miljö- och hälsoskydd. På gymnasiet pluggade jag ekonomiskt program. De formella kraven i mitt yrke kan vara marknadsföringsutbildningar och media- och layout utbildningar.

Fördelen med mitt yrke är att jag känner att jag gör stor nytta varje dag. Jag bidrar till ett förändrat beteende och miljömedvetenhet.

Nackdelen med yrket kan vara att det ibland är svårt att hinna med allting under vissa hektiska perioder. Ibland är arbetsuppgifterna lite för varierande.

Mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag ser ut så här:

  • Uppdatering av vår hemsida
  • Utforma informationsbroschyer
  • Utforma annonser
  • Studiebesök
  • Information i skolklasser
  • Informera internt på företaget

Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är stora! Man kan som informatör specialisera sig inom något arbetsområde eller söka arbete utomlands. För detta krävs att du har läst ytterligare ett språk. Du kan även söka arbete på andra företag såsom olika reklambyråer.

Tänk på att allt blir det man gör det till!