Robin – Försvarsmakten – Luftvärnsregementet Lv 6

Intervju Robin Busk, Instruktör


Robin Busk är 20 år gammal och arbetar som instruktör på ett kompani där de utbildar värnpliktiga. På gymnasiet valde Robin en linje med inriktning SOS där han fick möjlighet att testa på hur det är att arbeta i försvarsmakten. Därefter genomförde han en grundutbildning med värnplikt på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS i Halmstad med inriktning som gruppchef inom logistik. Efter genomförd utbildning så valde Robin att ta anställning som soldat. I den tjänsten har han valts ut att förstärka ett instruktörslag tillsammans med yrkesofficerare. De arbetar varje dag med att planera och genomföra utbildning med värnpliktiga.

Vad är kul med ditt jobb?
För mig att det kul att få lära ut mina kunskaper. Men också att se människor växa och utvecklas. Från att i princip inte kunna något om yrket till att bli individer som kan börja arbeta som soldater eller läsa vidare mot att bli yrkesofficer. Det är väldigt givande, säger han.

 Vad innebär ditt yrke som instruktör för de värnpliktiga?
Det innebär ett stort ansvar. Jag måste föregå med ett gott exempel hela tiden. Jag måste också ha rätt kunskaper inom det jag ska lära ut vilket kan innebära att jag behöver läsa på och göra upp en övningsplan. Variationen mellan det praktiska och det teoretiska är givande, säger Robin Busk.

Vilken utbildning krävs?
Jag har genomfört en grundutbildning med värnplikt där jag fick godkända betyg. Under min utbildning fick jag också möjligheten att genomföra en gruppchefsutbildning eller gruppchefsskola under 5 veckor. Så ser det ut på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad, men det kan se annorlunda ut beroende på var du arbetar, säger Busk.

 Hur ser framtiden ut?
Du är anställd som soldat eller gruppchef och arbetar med att vara en befälsförstärkning. Andelen värnpliktiga kommer öka i framtiden. Så arbetet som instruktör ser ljus ut. Det är en bra erfarenhet och ger dig bra kunskaper om du vill göra karriär i försvarsmakten, säger han.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det?
Som instruktör får jag möjlighet att utveckla mina kunskaper genom att jag får ansvar över en grupp människor. Utbildningen ska ju bli bra både för mig och de värnpliktiga. Men det finns även en möjlighet till att göra karriär där jag kan utbilda mig till yrkesofficer, avslutar Robin Busk.