Viktor – Försvarsmakten – Luftvärnsregementet Lv 6

Taktisk yrkesofficer

”Ledarskap i särklass”

Viktor Åberg har varit anställd som officer, med tjänstegraden fänrik, i 10 månader. Innan dess gjorde han en grundläggande militär utbildning.  Han arbetade även som soldat i två och ett halvt år innan han inledde tre års studier på officersprogrammet för att bli taktisk yrkesofficer.

Vad innebär ditt arbete som officer?
Det finns många olika områden att arbeta med som officer. Du är vanligtvis i början på karriären instruktör och arbetar antingen med anställda soldater eller värnpliktiga. Jag arbetar just nu som instruktör för värnpliktiga. Så småningom kan jag bli plutonchef med personalansvar över värnpliktiga eller anställda soldater. Jag kan senare i karriären välja flera olika vägar, till exempel arbeta inom stab eller chef på högre nivåer, eller andra inriktningar och funktioner inom regementet och Försvarsmakten. Det finns många olika vägar att gå.

Vad är kul med ditt jobb?
Den stora variationen. Jag vet sällan precis hur en arbetsdag kommer se ut. Jag arbetar också med många olika typer av människor vilket jag trivs med. Det är också mycket frihet i arbetet, inom den ram som finns. Det är väldigt roligt och givande att arbeta med värnpliktiga och se deras utveckling under utbildningen!

Vilken utbildning krävs?
Militär grundutbildning och officersutbildning i tre år. För att komma in på officersprogrammet, OP, krävs utöver grundutbildning en grundläggande högskolebehörighet. Du ska också genomföra tester på Plikt-och prövningsverket och genomgå en säkerhetsprövning. Utöver detta kan kraven skilja sig något beroende på vilken inriktning du väljer.

Finns det många lediga tjänster och är det ett jobb för framtiden?
Behovet av officerare är stort och som det ser ut nu är arbetsmarknaden framöver god för officerare.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns?
Längre fram i karriären kan du söka högre officersprogrammet för att därefter bli befordrad till högre grader. Det är efter den utbildningen du kan bli major och uppåt, och får därmed möjlighet att söka till tjänster som chef på högre nivåer, med större ansvar för personal eller verksamhet.