Maj Ardesjö – djurskyddsinspektör

Som djurskyddsinspektör ser Maj Ardesjö till att länets får, kor, hästar och fiskar och övriga sällskapsdjur har ett bra liv. Jobbet innebär både skrivbordsarbete, planerade inspektioner och ärenden där någon har anmält att man misstänker att djur far illa. 

 – Man måste vara öppen och ställa många frågor till den man besöker så man kan bilda sig en uppfattning om verksamheten och kunskapen personen har.

 

Fakta om Maj Ardesjö

Yrke: Djurskyddsinspektör.

Bakgrund och utbildning: Har arbetat på lantgård och som ridinstruktör innan hon utbildade sig till miljöingenjör. Arbetade på miljökontoret i Borlänge och när hon fick förfrågan om att bli djurskyddsingenjör kompletterade hon sin utbildning med husdjurskurser.

Intressen: Den egna hobbyflocken med höns, hunden och katten, trädgård och friluftsliv.