Biolog/Tjänsteman på Länsstyrelsen Västernorrland

Jag heter John och är 44 år och har jobbat som biolog sedan 1999. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Mitt intresse för den svenska naturen.

Jag har följande utbildning  
3–årig Naturveteskaplig gymnasial utbildning. Matematisk naturvetenskapligt program Uppsala universitet 1993-1998

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
”Någon biolog- eller naturveteskaplig utbildning”

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Att jag kan kombinera teoretiska och praktiska arbeten. Att man både är inne på kontoret och har möjligheten att arbeta i fält. 

Fritt arbete under ansvar och variationsrikt, den ena dagen är aldrig den andra lik. 

Att man får vara ute i naturreservaten

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Ibland är det lite för mycket som ska göras på kort tid.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

Mina arbetsuppgifter varierar oerhört mycket. 

En vanlig dag på kontoret består oftast i att delta på möte, planera verksamheten och ha koll på ekonomin. Svara allmänheten på frågor och mejl. Samt dokumentera och fatta beslut som rör skötsel och förvaltningen av naturreservaten i länet. 

En dag i fält betyder oftast att man träffar personer som arbetar praktisk i våra naturreservat. Där jag planerar och ansvar för åtgärderna i reservaten. Åtgärder som planeras är bland annat att bygga friluftslivsanordningar, sköta om slåtter och betesmarker samt att naturvårdsbränna skog. 

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Inom den statliga verksamheten är de egna utvecklingsmöjligheterna goda. 

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Möjligheten att få vara ute i alla våra naturreservat sommar som vinter är mycket värdefullt och rogivande.