Kemist – Ringhals

Det är viktigt att ha bra kollegor

– Jag är utvecklingsingenjör på kemiavdelningen på Ringhals 3 och 4. Just nu skriver jag på en behovsanalys inför kemisk tvätt av ånggeneratorerna med ett så kallat dispergeringsmedel.

– Mitt mål är att bli specialist inom området sekundärkemi och jag har en personlig utvecklingsplan som jag följer. Sen kommer jag bland annat att ansvara för omvärldsbevakning, så att vi hänger med i utvecklingen inom området.

– Jag har arbetat på Ringhals sedan 1995, inom flera olika områden. Jag trivs bra och det har jag alltid gjort. Jobbet är varierande. Jag har bra arbetskamrater och hela tiden mycket att göra.