Laboratorietekniker

Jag började min anställning på ett företag inom massa- och pappersindustrin sommaren -89 som laborant och avancerade till laboratorietekniker efter min utbildning.

Jag valde mitt yrke på grund av att jag sökte ett intressant, ansvarsfullt och flexibelt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och relativt bra lön.

Om du vill arbeta som laboratorietekniker måste du minst ha fullföljt både grundskola och gymnasium med slutbetyg och gärna läst naturvetenskaplig eller någon annan teknisk utbildning. Det är meriterande med eftergymnasial utbildning som exempelvis Yrkesteknisk högskola eller annan högskoleutbildning. Jag har yrkesteknisk högskoleutbildning inom massa & pappersteknik.

Att arbeta som laboratorietekniker är intressant om man gillar teknik. En annan fördel är att arbetet är ansvarsfullt. Jag ansvarar för många viktiga komplexa mätare ute i driften. Arbetet är flexibelt inom både process, kvalitet och miljö. Jag gör många olika saker på industrin. Det är även kul att få gå på många kurser.

Nackdelarna med yrket är buller, farliga kemikalier och ibland obekväma arbetstider.

Mina arbetsuppgifter är främst att arbeta med viktiga komplexa on-line mätare ute i driften. Mätarna kan vara luftananalysatorer, ljushetsmätare, renhetsmätare och klordioxidmätare. Mätarna underlättar för driftoperatörer att köra fabriken på ett ekonomiskt, kvalitetsmässigt och miljömässigt sätt. Att arbeta med mätarna innefattar allt från funktion, hög tillgänglighet, kalibrering och kontroll till underhåll och felsökning.

Jag arbetar även med en hel del analysering av prover på laboratoriet. Det händer att jag arbetar som guide på företaget. Då tar jag emot grupper och visar dem runt och berättar hur våra produkter blir till. Ibland arbetar jag som skolinformatör eller är handledare till PRAO-elever. Slutligen deltar jag i många olika typer av fabriksundersökningar och miljömätningar.

Jag känner definitivt att jag utvecklas varje år i min nuvarande yrkesroll. Det finns även möjligheter att söka andra tjänster och avancera inom företaget.

Att arbeta som laboratorietekniker ser väldigt olika ut på olika industrier. På mitt företag har vi ett bra koncept där teknikern gör arbetsuppgifter som ingenjörerna gör på andra företag. Mitt företag var lite av pionjärer när tjänsten "labtekniker" grundades hos oss.