Miljöingenjör – Ringhals

 

Många är engagerade i miljöfrågor.

Jag arbetar med yttre miljöfrågor som till exempel rör Ringhals påverkan på luft och vatten samt avfallshantering. I förhållande till många andra energikällor har kärnkraften låga koldioxidutsläpp. Jag arbetar bland annat med att sammanställa miljödata från olika avdelningar i miljörapporter som sedan skickas till Länsstyrelsen. Jag gör också interna miljöronder där vi går ut i verksamheten för att hitta goda exempel eller för att upptäcka brister gällande våra miljökrav. Det är höga krav på verksamheten och jag tycker att personalen på Ringhals är engagerade i miljöfrågor.

Ringhals är en bra arbetsplats med möjligheter till utveckling. Eftersom jag är nyanställd har jag till en början ett utbildningspaket som jag ska gå som introduktion.