Miljöingenjör

 

Jag är 29 år och har arbetat som miljöingenjör i fyra år. Renhållningsfrågor är ett väldigt konkret miljöarbete. Att jobba med sopor innebär en varierad arbetsdag. Jag gör allt ifrån utredningar, jobbar med webb, trycksaker och föredrag till att träffa kunder och hjälper till med lösningar.

Om du vill arbeta som miljöingenjör finns det flera olika miljöinriktade högskoleutbildningar att välja på. Att läsa till miljöingenjör ger en bred utbildning. Det är viktigt att vara allmänbildad vad gäller miljöfrågor, lagstiftning och att ha en social kompetens. Jag läste naturvetenskapliga programet på gymnasiet, och sedan till miljöingenjör vid Högskolan i Kalmar.

Fördelarna med mitt yrke är att min tjänst innehåller så många olika saker och att jag har möjlighet att själv påverka mitt arbete. Jag gillar att ha frihet under ansvar. Jag tycker det är kul att träffa folk och inte bara sitta vid skrivbordet. Sen tycker jag att det är viktigt att arbeta med något som gör skillnad. Miljöfrågorna är högaktuella just nu, men det kommer alltid att finnas jobb.

Nackdelen kan vara att ibland vill jag göra allt på en gång, men eftersom jag jobbar kommunalt måste jag vänta på en del politiska beslut innan jag få godkännande för ett projekt.

Mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag startar oftast med att kolla min mail och svara kunder på deras frågor. Sen kan jag ha ett par möten inbokade. Idag träffade jag miljösamordnaren på kommunens största bostadsbolag. Vi planerade tillsammans hur vi ska införa källsortering av glödlampor och elektronik i alla deras soprum. Jag har även tagit fram information, soprumsskyltar, som vi gick igenom. I eftermiddag ska jag träffa ett tryckeri som ska trycka skyltarna och en del annat, då ska vi gå igenom vilket material som kan passa. Efter det finns en stund över att gå igenom statistik från en insamlingskampanj vi hade förra helgen. Då samlade vi in farligt avfall från hushållen. Nu är det dags att sammanställa hur mycket vi fått in och hur mycket kampanjen kostade. Detta ska jag rapportera till min chef senare i veckan.

Utvecklingsmöjligheter finns inom mitt yrke. Du kan jobba på alla typer av företag. Alla påverkar miljön på ett eller annat sätt. Därför ges det möjlighet att prova på olika branscher. Både kommunalt, statligt och på den privata sidan.