Miljöskyddshandläggare – Länsstyrelsen Västra Götaland

Uffe Schultz, miljöskyddshandläggare 
Utbildning: Magisterexamen i geovetenskap, inriktning naturgeografi. 

Hur hamnade du på Länsstyrelsen? 
– Jag gjorde praktik under min utbildning. Därefter fick jag en projektanställning och sedan fast jobb. 

Vad gör du på jobbet? 
– Jag jobbar med sanering av förorenade områden. Det kan vara ett gammalt industriområde som läcker ut miljöfarliga ämnen i marken. För att bedöma riskerna och bestämma vilka åtgärder som ska genomföras krävs omfattande utredningar. Mitt jobb är att se till att den ansvarige gör allt som krävs för att minska riskerna för människor och miljön. 

Vad är roligast med ditt jobb? 
– Att varje saneringsprojekt är unikt och att alla inblandade jobbar tillsammans för att hitta bra lösningar. Det är roligt och lärorikt att arbeta så! Det allra bästa är när ett saneringsprojekt är klart och jag känner att jag har bidragit till att förbättra miljön. 

Vad är bra med att arbeta på Länsstyrelsen? 
– Att få jobba med miljöfrågor med fokus på att nå Sveriges miljömål. Det är kul att få bidra i det arbetet.