Utredare inom miljöområdet

Jag är 28 år och har arbetat som utredare/utvecklare på ett företag inom energibranschen i fyra år. Jag valde mitt yrke på grund av min drivkraft att få göra någonting för miljön.

För mitt yrke krävs det utbildning som Miljöingenjör eller liknande. Jag är Miljövetare och har läst Ekoteknik i Östersund.

Fördelarna med mitt yrke är den stora variationen på arbetsuppgifter. Jag tycker om att ha mycket kontakt med många olika människor. Det är även intressant att få möjlighet att driva och hålla ihop projekt, påverka och se saker hända direkt.

Det är både en för- och en nackdel att sopfrågan engagerar så många människor.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:

  • Driva utvecklingsprojekt med syfte att förbättra sorteringssystemet eller anpassa oss till kommande lagkrav. Jag har mycket kontakt med andra liknande organisationer
  • Lösa specifika kundärenden som kräver mer fördjupning
  • Planera informationskampanjer
  • Hålla mig uppdaterad på vad som händer inom branschen på andra platser och företag
  • Finnas tillgänglig för oförutsedda händelser som dyker upp. Allt ifrån att ta emot journalister från TV till att fylla i statistikrapporter eller beställa soputrustning.

Branschen är stormed många inriktningar om man vill utveckla sig. Det finns t ex möjlighet att arbeta utomlands.

Om du vill arbeta inom min bransch får du vara beredd att prata om ditt yrke och svara på frågor om sopsortering på många middagar!