Förskollärare – ateljerista och bild/dramapedagog

Förskollärare – Ateljerista (Reggio Emilia institutet Stockholm) och Bild/Dramapedagog - Anna 
Jag är 49 år och har arbetat i ca 18 år som pedagog i förskola och skola.

Jag valde mitt yrke på grund av…
Jag har alltid tyckt det varit spännande att möta människor i olika åldrar och att min utbildning blev just förskollärare är nog en slump, det kunde lika gärna blivit fritidspedagog eller gymnasielärare eller formgivare. Mitt stora intresse är att få arbeta konstnärligt och jag är helt enkelt nyfiken på människor. På så sätt har jag ständigt fortbildat mig inom nya uttryck.

Jag har följande utbildning
Jag utbildade mig till förskollärare/barn och ungdomspedagog -92. Därefter har jag under åren byggt på med andra utbildningar/kurser som bild/dramapedagog, foto, Levande verkstad, etnologi och ateljerista utbildning på Reggio Emilia institutet i Stockholm.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
För att arbeta som förskollärare går man förskollärarutbildning på högskola/universitet.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att få arbeta med olika estetiska uttryck med barn i alla åldrar är en härlig och spännande utmaning och väldigt utvecklande.

Dessutom möter man människor i alla åldrar.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Yrket är väldigt engagerande på många olika sätt och ibland får man stanna upp. Det kommer en ny dag och med den många nya utmaningar!

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
På morgonen stämmer man av med sina kollegor och tittar på hur arbetsdagen ser ut. Antalet barn och vuxna och vilka projektgrupper som är igång. Det finns en grundplanering för aktiviteter som sker både inne och utomhus.

Frukost vid klockan åtta.

Som ateljerista kan jag tex ta emot en grupp barn i ateljén och arbeta med ett pågående vattenprojekt i dess många uttryck som barnen är igång med att utforska.

Vid halvtolv är det lunch och sedan vila och/eller andra val av barnen.

På eftermiddagen kan jag sitta i reflektionsmöte med andra pedagoger om vad som har hänt under föregående vecka. Det kan vara samtal kring pedagogiska dokumentationer och planering utifrån detta hur vi går vidare i våra projekt tillsammans med barnen.

Under samma eftermiddag kan jag också vara på en avdelning och arbeta tillsammans med barnen i pågående projekt om tex en upphittad död fågel och mus. Det kan vara material som röd lera, sand, skräpmaterial etc som används på olika sätt. Allt för att barnen ska ha möjlighet att berätta och uttrycka sig och sina erfarenheter som de gör tillsammans.

Under dagen är det mycket lek och samtal och framför allt olika möten.

Ingen dag är den andra lik!

Det är också förberedelser med material som ska tas fram som inspiration inför nästa dag. Det är viktigt att miljön är inspirerande och utmanande för barnen. Miljön är den tredje pedagogen och det är viktigt att värna om estetiken!

Och att roligt tillsammans!

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Som förskollärare kan man utvecklas inom många områden. Ateljerista, pedagogista, bildpedagog, dramapedagog, specialpedagog, förskolechef – det finns många utvecklingsmöjligheter. Fortbildning är viktigt och det finns många spännande kurser att gå både på hel, halv och trekvartsfart på dag eller kvällstid. Det finns också distanskurser att läsa.

Framförallt utvecklas man som människa inom detta yrke!

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Att ha ett utforskande arbetssätt tillsammans med barn kan aldrig bli tråkigt bara stimulerande!

Kultur i alla dess former!