Förskollärare, Hässleholms kommun

Jag heter Kristian och är 34 år och har jobbat som förskollärare i 8 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Det finns många anledningar till att jag valde mitt yrke. Det viktigaste för mig i mitt yrkesval är att jag vill arbeta med något jag tycker är roligt och givande. Jag har alltid velat arbeta i förskolan. Min mamma är förskollärare och det har antagligen påverkat mitt yrkesval något.  Även min egen tid på förskolan har påverkat mitt yrkesval. När jag var barn fanns det en pedagog som arbetade och han var en stor förebild för mig. Det kanske ändå var de minnena som gjorde att jag valde att bli förskollärare.

Jag har följande utbildning  
”Barns lärande, lek och fritid”. En utbildning på  3,5 år på Växjö Universitet

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Studera till förskollärare i 3,5 år på högskola eller universitet

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Jag får vara en del i barnens tidiga uppväxt och se den fantastiska resa de gör och vara en del av den. Och jag som pedagog får tillsammans med mina kollegor och barnens föräldrar arbeta för att alla barn ska få bli sitt bästa. Att arbeta och planera en verksamhet och miljö utifrån barnen och deras intressen är roligt, lärorikt och inspirerande.  Att vara ute mycket i jobbet är en stor fördel tycker jag.
Praktiska fördelar som jag tycker är arbetstiden som förskollärare. Jobbar inte helger och kvällar och schemat är inte 8 till 5 varje dag utan varierar. 

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Tyvärr är det ofta ganska stora barngrupper inom förskolan. Det kan medföra en ökad stress som kräver att man är stresstålig som person. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Att vara förskollärare innebär inte bara en omsorgsverksamhet utan även en pedagogisk verksamhet. Detta medför en god planering av veckan, som styrs av barnens intressen och behov.  
Hårt draget ser en typisk arbetsdag ut som följer: 
Frukost, samling, projekt arbete, utelek, lunch, fri lek, mellanmål och utelekUnder dagen har jag som uppgift att både vara ledare för barnen men framför allt att vara en medforskare och upptäckare.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Förutom att man utvecklas och lär sig hela tiden i sin pedagogiska roll så kan man läsa vidare till specialpedagog eller förskolechef. Jag har läst vidare till VFU lärare, då jag får coacha blivande förskollärare in i deras yrkesliv.

 

Vill du veta mer om hur det är att jobba inom Hässleholms kommun gör det här.