Förskollärare

Maria - Förskollärare

I 22 år har jag arbetat som förskollärare.

Jag valde mitt yrke eftersom jag gillar barn. 

Jag praktiserade på en förskola i högstadiet 
och tyckte att det var kul.

Jag har förskollärarutbildning från högskolan. På gymnasiet kan man läsa till barnskötare på Barn- och Fritidsprogrammet.

Fördelarna med mitt yrke är de varierande arbetsuppgifterna. Trots lite rutinarbete är alla dagar olika. Det är stimulerande att få följa och påverka barnens utveckling. Jag tycker arbetet är fritt. Det är mycket utevistelse, utflykter, studiebesök, teater, musik och socialt arbete. Jag får många kontakter med både barn och vuxna. Vi skrattar mycket tillsammans, barnen är så spontana och fria i sina tankar och handlingar. Att vara behövd är en härlig känsla!

Nackdelarna med yrket är att det kan vara slitsamt att jobba med små barn. Ibland är barngrupperna stora. Då är det svårt att hinna med alla barn.

Arbetsuppgifterna under en typisk arbetsdag ser ut så här: Vi tar emot barnen på morgonen när de kommer. En stund med sagoläsning innan frukost är mysigt. Efter frukost är det fri lek. Vi observerar barnen eller är aktiva i leken om det behövs. När hela gruppen är samlad håller vi samling. Då brukar vi sjunga, musicera, berätta sagor med hjälp av sagopåsar, leka en ”vuxen ledd” lek och avsluta med fruktstund. Efter samlingen gör vi någon aktivitet, t ex målning, temaarbete och/eller utelek. Vid lunchtid serveras mat och sen vilar barnen en stund - stora barn lyssnar på saga och mindre barn sover. Några slappnar av till avslappningsmusik. Efter vilan är det fri lek inne eller ute. Vi är med och hjälper eller stimulerar barnen på olika sätt. Mellanmål äts och efteråt hämtas barnen vid lite olika tider. Vi pratar med föräldrarna och berättar för dem vad deras barn varit med om under dagen. Föräldrakontakten är en stor del av arbetet och tillsammans med föräldrarna hjälper vi varje barn i sin utveckling. Att röja undan tillsammans med barnen och sköta praktiska hygiensysslor hör till rutinerna med jobbet.

Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är att man kan bli specialpedagog eller föreståndare på förskolan.

Det är fantastiskt med barn i olika åldrar som ger så otroligt mycket varje dag. I mitt yrke är det bra om man har en talang för skapande såsom sång och musik, rita och måla, drama och teater eller rörelse och gymnastik.