Förstelärare – International school of Helsingborg

Jag heter Cecilia och är 45 år och har jobbat som lärare i 18 år och har varit på International school of Helsingborg i 12 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag är född och uppvuxen i södra Afrika, i Zimbabwe. Mina föräldrar var missionärer och jobbade som lärare och rektorer, så jag växte upp i en familj där utbildning var viktigt. Det blev ett självklart val för mig när jag såg min pappa in action när han undervisade, spelade instrument och sjöng för eleverna. Det var nog så jag blev kär i yrket. Att jag växte upp i södra Afrika gav mig också perspektiv på många saker, till exempel att inte ta utbildning för givet eftersom det inte alltid är en självklarhet i alla länder. Under min uppväxt fick jag lära mig hur viktigt det var med utbildning och vilket privilegium det är att få en utbildning. Därför tycker jag det är viktigt att fortsätta den här resan. Jag valde att jobba på internationella skolan dels för att jag kan prata mitt hemspråk, engelska, och dels för att träffa människor från hela världen och sprida kunskap. 

Jag har följande utbildning  
Jag har både en förskollärarutbildning och en grundskollärarutbildning.  Jag var 16 år när jag kom till Sverige och gick igenom hela resan med att gå på svenska för invandrare och sen fortsatte jag med mina högskoleutbildningar.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Det krävs någon form av lärarutbildning. På internationella skolan kan man även ha lärarexamen från andra länder, det översätts till en svensk motsvarighet. 

Detta är fördelarna med mitt yrke
Mitt yrke är väldigt roligt för jag får träffa människor som är lite som jag, som varit runt omkring i världen och ser sig själva som globala medborgare mer än att känna att man tillhör ett land. Många av eleverna har bott i flera länder eller har föräldrar från olika ställen. Detta håller allting väldigt levande och roligt för det kan leda till väldigt intressanta perspektiv och diskussioner. 

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Hm… den här var svårt! Jag väljer att se saker från ett positivt perspektiv. Jag har ju kommit från en bakgrund där jag fått se svåra situationer, därför tycker jag det är väldigt bra att jobba i Sverige. Om jag måste välja något som behöver förbättras säger jag nog lärarlönen, jag tycker att lönen ska bli bättre men det gäller ju generellt för läraryrket. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag undervisar i ett ämne som heter product design och då har jag årskurs 6, 7, 8 och 9. Jag börjar dagen med att kolla om alla lärare är på plats eller om jag behöver hjälpa till vid frånvaro genom att hålla extralektioner. Sedan planerar jag mina designlektioner, träffar eleverna och så jobbar vi med olika projekt. Vi jobbar mycket praktiskt men också teoretiskt eftersom det handlar om att skapa produkter som det finns en marknad för. Hela designprocessen består av att komma på en idé, testa om den fungerar, bygga och skapa den samtidigt som man hela tiden reflekterar över vad man lär sig och hur produkten kan förbättras.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Helsingborgs stad håller i många kurser och fortbildningar som man kan gå på. Tyvärr är majoriteten av utbildningarna på svenska så vissa av lärarna på internationella skolan som inte kommit så långt med sin svenska kan inte gå på dem. Men eftersom vi är en internationell skola så finns det kurser för oss som vi måste gå på för att hålla oss uppdaterade kring vad som händer. På så sätt utvecklas vi ständigt inom våra yrkesroller.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
För att trivas med mitt jobb ska man definitivt tycka om att umgås med människor, och framförallt människor från olika kulturer. Det är viktigt att man tycker om de ämnen man ska undervisa i.

Det är viktigt att man trivs med sin arbetsgivare. Jag gillar Helsingborgs stads vision, Helsingborg 2035. Det finns en medvetenhet att det behövs jobbas med integration, det är viktigt eftersom det märks att många tycker att det är en utmaning. Jag har jobbat i en miljö där det är en tillgång och inget som ses som svårt, utan det är en självklarhet att vi alla kommer från olika länder och kanske har olika religioner och så vidare. På min arbetsplats är det inget konstigt att elever pratar olika språk när de först börjar och att vi får arbeta lite med att kommunicera, men vi har strategier för att lära dem engelska och svenska.

Som arbetsgivare har Helsingborgs stad blivit mycket mer medvetna om IT-användning, på så sätt når vi ut i världen – vilket också är en del av visionen, att Helsingborg ska bli mer global. Helsingborg är en mycket vacker stad och har en kontinental känsla. Det finns stränder och restauranger, nära till andra länder – det är en trevlig stad som är mycket öppen och vacker att bo i vilket är varför jag har stannat kvar här.