Grundskolelärare

Jag heter Pernilla och jobbar på Trönningeskolan i Varbergs kommun.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag gillar att jobba med barn och ungdomar. Jag hade även vikarierat lite i skola och på fritids innan jag började läsa till lärare.

Jag gillar att ingen dag är den andra lik, det är mycket variation och också en stor frihet att lägga upp undervisningen på det sättet som passar mig och eleverna.

Jag har följande utbildning
Grundskollärare årskurs 1–7 med behörighet i matematik och NO och engelska som tillval. Därefter lärarlyftet som gett behörighet i svenska.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Utbildning till Grundskolelärare

Detta är fördelarna med mitt yrke
Variationen, att jag har så stor frihet att lägga upp arbetet – och mötet med barnen. Jag gillar också att jobba i team med mina kollegor, vi inspirerar och driver varandra till utveckling. Det är en styrka att ha bra kollegor!
Dessutom drivs jag av att kunna bygga bra relationer med elever och ungdomar. Jag blir glad av att kunna skapa det trygga klassrummet där barnen trivs, har roligt och lär sig.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det är nog att vi påverkas av den stress som ju är en del av hela samhället idag, och som även eleverna påverkas av. Förr var det högt tempo periodvis, nu ligger ribban ganska högt hela tiden. Därför är det viktigt med återhämtning och jag har lärt mig att släppa jobbet när jag går hem, det tror jag är viktigt för att även nästa dag i klassrummet ska bli bra.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
En riktigt bra dag på jobbet är när jag ser att min tanke och plan för dagen blir verklighet, att barnen tar till sig undervisningen och att vi har roligt ihop, då är jag nöjd. Glädjen och energin som barnen fylls med när de förstått något nytt – det är härligt att se den och känna att jag har lyckats väcka deras nyfikenhet och lust att veta mer!

En typisk arbetsdag är att jag kommer i tid till jobbet så att jag kan kolla mina mejl, närvaron och gå igenom agendan för dagen. Sedan drar det igång med lektioner, rastvakter och lunch. På eftermiddagen har vi oftast något möte eller planeringstid. De typer av möten jag har är antingen med arbetslaget, elevhälsoarbete, förstelärar-tid eller så planerar jag upp kommande lektioner med min närmsta kollega. Jag väljer oftast att lägga all min tid på skolan för att kunna samarbeta så mycket som möjligt med mina kollegor. Annars har vi friheten att jobba hemma på förtroendetiden.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Jag känner att jag utvecklas i yrket hela tiden och möjligheterna till kompetensutveckling är många här i Varberg. Både genom att jag själv är aktiv och genom gemensam fortbildning på studiedagar och Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) som pågår hela tiden på våra skolor. Jag har bland annat gått Lärarlyftet och via stipendium varit på matematikkurs i London. Genom ÄDK har vi kunnat gå på öppna lektioner och se hur andra lärare jobbar i klassrummet, för att sedan diskutera didaktik och pedagogik tillsammans i grupp. Kommunen erbjuder också olika specialkurser, exempelvis om barn i behov av särskilt stöd. Vi har jobbat mycket med formativt förhållningssätt och jag kan se att jag differentierar min undervisning på ett helt annat sätt nu än när jag var ny. Jag har också varit mentor för lärarstudenter på Campus Varberg, det var utvecklande även för mig.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
Ta hjälp av arbetslaget! Det är lätt att tro att man måste kunna allt själv, men man är starka tillsammans och du har så många kunniga och duktiga kollegor i Varbergs kommun. Var nyfiken också! Det satsas mycket i kommunen så möjligheterna till utveckling är många. Och framför allt – ha roligt!