Grundskollärare åk 1-7, sv/so – Piteå kommun

Jag heter Anna och är 46 år och har jobbat som grundskollärare i 21 år. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag ville jobba med människor och helst då barn. Under den period när jag skulle välja yrke spådde man lärarbrist, så de sökte ungdomar som ville bli lärare. Jag har också själv gillat skolan och speciellt de ämnen som jag undervisar i. 

Jag har följande utbildning  
Samhällsvetenskaplig linje 3 år på gymnasiet.
Påbyggnadskurs gymnasiet Kommunikation och Media 1 år.
Grundskollärarutbildning med inriktning på sv/so 3,5 år, högskolan i Luleå.
Extrakurser i engelska för att bli behörig lärare även i det ämnet.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Lärarutbildning på högskola eller universitet. 

Detta är fördelarna med mitt yrke
Att se barn utvecklas och ge dem största möjliga kunskapsutveckling. Möten med människor och frihet att planera mitt arbete.

Jag får ständigt utveckla mitt arbetssätt och möta utmaningar. Ett varierat arbete som aldrig blir långtråkigt. Underbar kontakt med barn vilket innebär att jag ger, men också får, mycket tillbaka.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Arbetsbelastningen är periodvis mycket hög vilket innebär stress speciellt under tiden när jag har utvecklingssamtal eller nationella provperioder.  Ibland måste man ha svåra eller känsliga samtal med föräldrar där barnen mår dåligt eller har stora svårigheter. Jag tjänar relativt lite i jämförelse med hur lång min utbildning är. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag börjar dagen med telefonsamtal från föräldrar som sjukanmäler sina barn eller ska meddela annat som hänt. Jag tar emot klassen klockan 8:15 och startar upp dagen med högläsning.

Första lektionen är svenska och jag börjar med att ha en genomgång och startar sedan upp barnens eget arbete, vilket i detta fall är att skriva en berättelse. Vissa barn behöver extra hjälp och då får de gå till specialpedagog. Efter cirka en och en halv timme har barnen rast och då går jag ut med barnen och är rast värd.

Efter rasten har jag en genomgång i matematik där jag lär barnen ett nytt moment, samt att de får träna på uppgiften både praktiskt med spel och i böcker. Vissa barn får jag sitta extra med för att hjälpa. Efter matematiklektionen kring 11 har vi lunch och då äter jag pedagogiskt vilket innebär att jag sitter med barnen och äter. Efter lunchen går barnen ut på rast och jag får egen rast på en halvtimme.

Efter lunch har vi so/no och då jobbar barnen med stenåldern; vi ser film, läser i böcker, söker information på nätet och redovisar på olika sätt. Cirka 14 slutar barnen sina lektioner och många går då vidare till fritids. Jag följer med dem som ska hem till bussen och ser till att det fungerar.

Efter att barnen slutat har jag egen planering i cirka en timme, då jag planerar morgondagens lektioner, läser pedagogisk litteratur och rättar böcker. Det innebär också att jag tar fram material för morgondagen. Klockan 15 har jag möte med utvecklingsgruppen med lärare från tre olika skolor och rektor. Vi pratar då skolutveckling och planerar fortbildning för lärarna. Klockan 16 slutar jag för dagen och då jag åker hem. Alla lärare har förtroende tid, tio timmar i veckan, som vi kan disponera på eget sätt. Det kan innebära att jag till exempel rättar böcker, åker på biblioteket, kanske ringer någon förälder eller läser pedagogisk litteratur på kvällstid eller helger.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Specialpedagog eller förstelärare. Vill man gå vidare som ledare kan man bli rektor. 

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Du behöver ha ett stort hjärta med ledaregenskaper. Vara flexibel och kunna arbeta under stress.