Grundskollärare  – Borås stad

Jag gör skillnad. Varje dag.

När jag kommer till skolan på morgonen och möts av alla härliga, kloka och frågvisa fjärdeklassare så blir jag fylld av energi. Det är eleverna som gör mitt jobb meningsfullt. I perioder är det tufft och man står inför stora utmaningar men det är värt varenda sekund. Jag får ju vara delaktig i något stort: att se barn utvecklas till självständiga individer, alla med unika styrkor och talanger att bygga vidare på.

För mig som lärare är det viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå så att barnen känner att de kan lyckas. Att de får visa vad de kan utifrån sina förutsättningar och förmågor och att de får utvecklas i sin egen takt. Det handlar om att hitta nyckeln till varje barns lärande och få dem att känna sig trygga i sin klass. Just klassrumsklimatet och gemenskapen är något jag försöker jobba mycket med.

En bra kontakt med föräldrarna är också avgörande. Om de är trygga med att lämna sina barn hos oss och har förtroende för oss som jobbar på skolan så är mycket vunnet. Vi vill att barnen och föräldrarna ska var stolta över sin skola!

Tidigare har jag drivit eget och jobbat i klädbutik. Men det var känslan av att göra skillnad som fick mig att välja läraryrket. Och det är den som också får mig att stanna kvar.

och svara på frågor om sopsortering på många middagar!