Lärare komvux

Pia - lärare på Komvux
Jag är 32 år och har jobbat som lärare i nio år.

Varför valde du ditt yrke?
Jag tycker om att arbeta med människor och det finns alltid ett behov av bra lärare. Det är också roligt att följa människors utveckling då jag undervisar i språk.

Vilken utbildning har du?
Sv/Sv2 1-7 (svenska och svenska som andraspråk årskurs 1-7 + grundläggande på Komvux).

Fördelar med yrket
Ingen dag är den andre lik, frihet, flexibilitet, utmanande, sommarlov, roligt, givande...

Nackdelar med yrket
Det kan vara stressigt periodvis. Ibland kan jag känna mig psykiskt trött eftersom man arbetar med människor.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag börjar med att kolla mailen och tar en kopp kaffe. Sedan kopierar jag upp det material jag ska använda under dagen. Därefter går jag igenom dagen med mina kollegor. Planerar och rättar. Lektionen börjar 12.10 och det är paus mellan 13.40 och 14.00. Under pausen kopierar jag lite till och skriver ut närvarokort till några deltagare. Därefter fortsätter lektionen till 15.40. Jag registrerar närvaron i datorn och förbereder morgondagen. Det sista jag gör innan jag går är att kolla mailen.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Man kan alltid bredda sin utbildning genom att läsa vidare på t.ex. distans eller kvällskurser för att bli en bättre lärare. Jag har själv läst 15 högskolepoäng i språk under tre terminer.

Att tänka på med yrket
Man måste ha humor som lärare och kunna skratta, annars blir det långtråkigt för alla!