Studie- och yrkesvägledare – Påarps skola

Jag heter Rebecca, är 39 år och har jobbat som Studie- och yrkesvägledare i 8 år totalt varav 2 år i Helsingborgs stad.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag gillar ungdomar och att få hjälpa dem med att hitta rätt när de står inför ett vägskäl som avgör en del av deras framtid.

Jag har följande utbildning  
Jag har läst studievägledarutbildningen på Malmö högskola.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Det krävs en studievägledarutbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är många fördelar! Det är ett flexibelt och varierande arbete. Jag kan till exempel vara med på gymnasiemässor, jobba på skolan eller åka iväg på studiebesök med skolklasserna. Jag är iväg och upplever många saker samtidigt som jag har en förankring i skolan och med eleverna.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Jag vet inte om det finns några? Det skulle i så fall vara att skolmiljön generellt kan vara tråkig, jag tycker miljön är viktig och skolor har ibland inte den optimala miljön för varken elever eller medarbetare. Det kan vara lite tråkiga kontorsmiljöer och kalla korridorer faktiskt. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag jobbar oftast med högstadieelever och framförallt niondeklassarna som ska välja gymnasium och inriktning. Antingen kommer de till mig spontant eller bokar in sig på enskilda samtal. Inför valperioden av gymnasium är jag ute i klassrummen och pratar och informerar. Under mina möten med eleverna så diskuterar vi fram och tillbaka om deras framtid.

Utöver detta har jag även en del administrativa uppgifter.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Som studie- och yrkesvägledare skulle man kunna bli biträdande rektor och sedan rektor. Sedan finns det alltid möjlighet att fortsätta sin karriär på andra skolor inom staden, även om det inte alltid är så vanligt att det händer eftersom man är rätt så fast och trogen sin skola. För studie- och yrkesvägledare finns det nog inga uppenbara karriärsteg man kan göra.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
För att trivas med mitt jobb behöver man vara väldigt positiv och se det goda hos alla, att alla vill förändras och förbättras även om man inte har förmågan. Det är också viktigt att gilla ungdomar och uppskatta mötet med dem. Samtidigt är det viktigt att man inte använder någon slags mall i bemötandet utan det gäller att ha lite magkänsla kring vad det är för person man träffar och hur man bäst kommunicerar med dem.

Jag rekommenderar Helsingborgs stad för att det är en stor kommun och det är mycket som händer här hela tiden, inte minst i skol- och fritidsförvaltningen som jag hör till. Har man lite koll på det kan man vara delaktig i det. Jag jobbade på friskolor innan och tycker inte att de har tryggheten och stabiliteten som staden har. Här har man en vision som man satsar på, jag märker också att staden gör ett bra arbete med skolor och ungdomar. Det är en stabil och trygg kommun som jobbar framåt och försöker förbättra sig ständigt.