Studie- och yrkesvägledare

Jag heter Anne-Charlotte är 45 år och har arbetat som Studie- och Yrkesvägledare sedan 2004. Nu jobbar jag inom Mölndals Stad.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag älskar att möta och samtala med människor! Ser det som ett privilegium att få vara med om att stödja andras utveckling.

Jag tycker även om att organisera dagens arbetsuppgifter på ett ganska självständigt sätt även om arbetet i sig naturligtvis även bygger på samarbete både på skolan och i olika nätverk.

Jag har följande utbildning 
Jag har läst Studie- och yrkesvägledarutbildningen på Malmö högskola 180 hp. Utbildningen innehåller ganska mycket praktik och man kan vinkla sig åt flera utbildningsområden.

Du kan läsa på distans och utbildningen går även i Stockholm, Umeå och Varberg.

*Utöver kandidatexamen har jag på eget initiativ även läst magisternivå i utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet som påbyggnad, vilket gett mig ett fördjupat pedagogiskt perspektiv.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Studie- och yrkesvägledarutbildningen, kandidatexamen 3 år 180 hp.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Jag upplever att mitt arbete på flera sätt är friare än läraryrket eftersom det är viktigt att som studie-och yrkesvägledare informera sig om ”omvärlden” en slags trendspaning som många gånger innebär mycket intressant kompetensutveckling. Jag lär mig mycket om skolutveckling och har kontakt med olika myndigheter.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Högre arbetsbelastning vissa perioder under året i samband med ansökningsdatum eller andra projekt som har med skola och arbetsliv att göra, exempelvis praktikarbetet på grundskolan. Detta kan se olika ut beroende på vart du arbetar.

Som spindeln i nätet förväntas man hålla ihop saker, vilket är roligt men det kan vara utmanande om man tjänstgör på flera skolor.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

 • Jag går igenom min inbox och ser vad jag ska prioritera.
 • Ringer viktiga samtal.
 • Bestämmer mig i stora drag vad jag ska göra under dagen.
 • Första vägledningssamtalet kan vara inbokat kl. 08 30. Det varar mellan 15 min till en timme beroende på vad ärendet gäller.
 • En förmiddag kan även innehålla möte med skolans personal kring elevärenden.
 • Det kan vara hur det går i skolan eller om man som personal kan hjälpa till på något särskilt sätt för en elev.
 • Jag kan ha några viktiga telefonsamtal att göra under dagen, vissa till föräldrar, andra till företag.
 • Ibland kan postlådan vara full med praktikbrev från företag och ibland är det jag som skickar iväg brev om praktikplatser till företagen.
 • Eftermiddagen kan bestå av många vägledningssamtal men det kan även vara klass- informationer om gymnasiet, praktik och ibland möten som vänder sig till lärare i samarbete med rektor.
 • Vi har gemensamma möten i vägledningsgruppen där vi både har kompetensutveckling och resonerar kring arbetsmiljöfrågor.
 • Spontana elevkontakter kan ske under hela skoldagen.  

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Beror på kontakter och intressen. En del studievägledare börjar arbeta på högskolans studievägledning. Andra startar eget. Någon tar på sig vissa utvecklings eller rektorsuppdrag. Beroende på vad man har med sig i form av näringslivskontakter och vad man vill kan man satsa på exempelvis att arbeta på arbetsförmedlingen eller syssla med projektledning.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är:

 • Viktigt att ha någon slags arbetslivserfarenhet att knyta upp utbildningen på även om det inte är ett krav.
 • Du kan studera utomlands en period under utbildningen i annat land.
 • Du kan välja praktikplatser som du tror verkar intressanta att rikta in dig mot i yrkeslivet.
 • Tänk på att engagera dig vid sidan om dina studier!
 • Det kan vara i studentkåren, drivhuset, extrajobb eller att arbeta med marknadsundersökningar.
 • Här lär du dig att kontakta människor du inte känner och att få impulser när det gäller att hitta mer inriktat vad du vill satsa på.
 • Detta kan ge dig ett försprång när du söker arbete!
 • Var inte rädd för att flytta för att ta ett jobb medan du har den möjligheten.