Enhetschef, larm- och ledningsbefäl – Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Jag heter André och har arbetat på räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen sedan 2017. Första året som brandingenjör och sedan som enhetschef för förebyggande avdelningen och operativt som larm- och ledningsbefäl.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag var intresserad av att arbeta inom räddningstjänst – arbeta för att minska olyckor och minska konsekvenserna av dem, och få arbeta med människor.

Jag har följande utbildning
Jag gick ”natur” på gymnasiet, har tagit brandingenjörsexamen på Luleås tekniska universitet och har gått en påbyggnadsutbildning i Revinge under ett år för att kunna vara räddningsledare (befäl) på skadeplats inom räddningstjänsten.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
För att kunna arbeta som brandingenjör inom räddningstjänsten krävs en brandingenjörsexamen på universitetsnivå. Utbildningen är 3,5 år och finns på Luleås tekniska universitet eller Lunds tekniska högskola. Därefter är det möjligt att fortsätta utbilda sig för att bli civilingenjör i antingen brandteknik eller riskhantering.

Flera räddningstjänster ser gärna att brandingenjörer också har gått ”Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer” på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge. Utbildningen ger brandingenjörer goda kunskaper och förberedelser att arbeta inom räddningstjänst, men ger dem framför allt möjligheterna att kunna arbeta inom operativ räddningstjänst som räddningsledare.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Mitt yrke ger mig utmanande och varierande arbetsuppgifter. Mitt yrke ger mig chansen till personlig utveckling inom ledarskap men även möjligheter att utveckla verksamheten. Jag får en bra blandning av grupparbete och individuellt arbete. Jag får självständigt planera mina arbetsdagar. Jag får arbeta med människor och hjälpa människor.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Risken finns att se obehagliga konsekvenser av och skador från olyckor. Detta kan påverka och ligga kvar länge hos en som person, men det finns rutiner för sådana situationer och stöd att få.

Vid myndighetsutövning kan man behöva ställa krav som kan göra att verksamheter inte kan vara verksamma, dock gör vi detta för att vara mån om deras säkerhet vid brand.

Det kan ta tid att se resultat av arbetsprocesser och utvecklingsarbeten och effekterna av ett gott förebyggande arbete kan analyseras först efter några år.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Rådgivning om hur allmänheten, verksamheter och myndigheter kan minska risken för bränder och andra olyckor. Tillsyn för att kontrollera brandskydd i byggnader och verksamheter samt hantering av brandfarliga och explosiva varor, lednings- och personalfrågor, leda utvecklingsprojekt, arbeta med vår webbplats och våra sociala medier.

När jag arbetar som larm- och ledningsbefäl ansvarar jag bland annat för att bestämma vilka resurser som ska larmas för olika larm, insatsuppföljning av våra insatser (har vi rätt mål och ser vi hela hjälpbehovet?), omvärldsbevakning av väder, störningar i samhället och vara räddningsledare på distans.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Jag har möjlighet att vidareutveckla mig inom olika specialområden inom räddningstjänst (förebyggande inom brandskydd och andra olyckor, farliga ämnen, naturolyckor, metod och taktik) för att hjälpa min och andra räddningstjänster i statliga uppdrag att utvecklas inom dessa områden.

Som befäl och chef finns det möjlighet att testa och utveckla sina ledarskapsegenskaper via utbildningar, övningar och larm.

Det finns goda karriärmöjligheter inom yrket. Brandingenjörer inom räddningstjänst börjar vanligtvis med förebyggande arbetsuppgifter för att sedan också arbeta som befäl och ”klättra” inom räddningstjänstens olika ledningsnivåer i den operativa avdelningen. Det är vanligt att brandingenjörer får chefstjänster inom räddningstjänst då deras utbildning ger goda kunskaper om samhället och en del utbildning i ledarskap och gruppdynamik.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Räddningstjänstväsendet kommer att behöva utvecklas en hel del inom de närmsta åren. Både samhället och klimatet förändras. Räddningstjänster samverkar i större utsträckning med andra räddningstjänster för att effektiviseras och kunna hantera så väl storskaliga som flertalet mindre olyckor samtidigt. Detta kommer att kräva drivna, kreativa och samarbetsvilliga personer som kan komma med nya idéer om hur räddningstjänster bland annat bör möta ett förändrat samhälle och klimat – vara en del av att öka det civila försvaret, klimatanpassningen av räddningstjänster och den tekniska utvecklingen.

Något som ger mig extra glädje är att räddningstjänster i dag arbetar mer och mer för att förbättra mångfald och jämställdhet inom organisationen.

Utbildningen till brandingenjör ger studenter andra karriärsval, till exempel arbete som konsult för att projektera brandskydd i byggnader, forskare och utbildare på antingen universitet eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller arbeta med försäkringsfrågor på försäkringsbolag.