Teamledare

Jag heter Taif, är 32 år och jobbar som Teamledare på Textilia.

Hur länge har du jobbat med ditt yrke?
Jag började som timvikarie och blev sedan tillsvidareanställd som tvättbiträde. Efter sju år sökte jag tjänsten som teamledare hos samma arbetsgivare. Idag ansvarar jag för över närmare 40 medarbetare i en modern processindustri.

Varför valde du ditt yrke?
Det är ett spännande jobb med många utmaningar. Det utvecklas jag av. Att kunna påverka både min egen arbetssituation och hur det går för företaget är också tillfredsställande. Det är också väldigt roligt att se när mina medarbetare utvecklas och lär sig nya saker.

Vilka är fördelarna med ditt yrke?
Den personliga utvecklingen! Men också möjligheten att påverka och sträva efter att göra saker bättre. Jag trivs jättebra med både mina teamledarkollegor och medarbetare.

Vilka nackdelar ser du med ditt jobb?
Ibland är det jobbigt att lämna tråkiga besked till mina medarbetare. Exempelvis när en vikarie slutar sin anställning och man inte har något mer jobb att erbjuda.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Eftersom jag ansvarar för ett kvällsskift börjar jag alltid med att träffa de teamledare som har ansvaret för dagsskiftet. I ett överlämningsmöte går vi igenom hur produktionen har gått under dagen och ser till att bemanningen fungerar med hänsyn till frånvaro och olika behov. Därefter går jag ut i produktionen och hälsar på min personal, genomför en kortare avstämning med dem om dels produktionsutfallet föregående dag dels planerar kvällens jobb. En gång i månaden har jag ett längre möte med min personal då det finns lite mer utrymme för diskussion och dialog. Det här är viktigt för att relationerna och samarbetet ska fungera. Vi går igenom avvikelser, förbättringsförslag och olika arbetsmiljöfrågor. Eftersom jag har ganska många medarbetare i min avdelning handlar min arbetsdag mycket om att coacha, informera och bemanningsplanera. Förutom att styra produktionen arbetar jag med avvikelser, förbättringsförslag och administration. I slutet av mitt arbetspass samlar jag in produktionsdata och registrerar det i ett dataprogram samt skriver en rapport till min chef och mina kollegor som tar vid nästa morgon.