Behandlingsassistent

Åsa - Behandlingsassistent

Jag har arbetat som behandlingsassistent i 10 år. Jag valde mitt yrke eftersom jag är intresserad av att möta människor vars liv inte blivit vad de tänkt sig.

Socionomprogrammet eller liknande högskoleutbildning krävs för mitt yrke.

Fördelarna med mitt yrke är främst att jag får tillfälle att öva mitt kreativa tänkande. Yrket är utvecklande eftersom varje person är unik och behöver olika stöd och insatser

Nackdelarna med yrket kan vara att det är lätt att ta arbetet med sig hem. Vid tillfällen då det inte går så bra för människor man träffar tänker jag mycket på jobbet.

Jag arbetar på ett ungdomshem som tar emot tjejer mellan 16-20 år. Alla tjejerna har missbruksproblem och det är Socialtjänsten som bestämmer vem som ska placeras hos oss. Eleverna får bo här i max fyra månader och under den tiden ska det utredas vilken fortsatt behandling som eleven behöver. Utredningen görs av ett team som bland annat består av behandlingsassistent, läkare, lärare och psykolog.

Arbetsuppgifterna under en typisk arbetsdag ser ut så här. Jag håller strukturerande samtal, sammanställer material från samtalen och skriver utlåtande. Jag observerar, pratar och lyssnar. Jag visar tjejerna vardagliga göromål såsom hygien, tvätt och städ.

Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är att man kan bli utredningssekreterare, avdelningsföreståndare eller institutionschef.

Diskussioner och onödiga bråk kan lätt uppstå. När man arbetar som behandlingsassistent är det viktigt att kunna hantera konflikter.