Kurator – Helsingborgs stad

Jag heter Helena, är 35 år och jobbar som kurator i Helsingborgs stad sedan januari 2017. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag valde mitt yrke för att kunna hjälpa människor som behöver det.

Jag har följande utbildning 
Socionomutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Socionomutbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Fördelarna är att jag får möta människor och bidra med ett hälsofrämjande perspektiv.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Det finns inga nackdelar!

En typisk arbetsdag för mig
En typisk arbetsdag innebär att jag har stödsamtal med skolans elever och möten med föräldrar och pedagoger. Ibland gör jag klassrumsobservationer och är ett stöd för att elever ska nå skolans mål. Jag ingår även i ett Elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagoger, skolsköterska och skolpsykolog - tillsammans bedriver vi ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete. Våra olika professioner bidrar med kunskaper och samverkar för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. I mitt dagliga arbete ingår även att ge undervisning i sex- och samlevnad och att regelbundet upplysa elever om ANDT (Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak-fri skola).

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns väldigt mycket att göra, tidigare har jag jobbat som familjebehandlare, familjerättssekreterare och socialsekreterare. Man kan även arbeta med äldre eller inom kriminalvården. Utvecklingsmöjligheterna inom Helsingborgs stad är väldigt bra. Man kan till exempel gå från att jobba på socialförvaltningen till att jobba på skol- och fritidsförvaltningen.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
För att trivas med mitt jobb bör man ha integritet och ha nära till skratt. Jag skulle rekommendera Helsingborgs stad som arbetsgivare på grund av stadens invånare och barn.