Präst

Zandra - Präst

Jag är 27 år och har arbetat som präst i 1,5 år.

Varför valde du ditt yrke?
Jag tror att Gud vill att jag ska vara präst. Att få finnas till för människor i livets alla situationer. Att få berätta om Guds kärlek till oss människor både med ord och mer praktiskt i handling. Att få dela ut nattvarden och att få döpa. Men inte minst att få lyssna på människor, visa den omtanke och kärlek som Gud har om varje människa.

Vilken utbildning har du?
Efter gymnasiet tog jag 260 högskolepoäng inom religionsvetenskap (teologie kandidat examen). 6 månaders heltidsstudier på folkhögskola (Svenska kyrkans grundkurs). 3 månaders praktik med handledning. 1 års heltidsstudier vid Pastoralinstitutet (den praktiska delen av utbildningen). Specialkurser som kyrkan håller om t.ex. konfirmandarbete, själavård mm. 1 år som pastorsadjunkt med handledning (som kan liknas vid en lärlingstjänst). Dessutom har jag studerat musik.

Vad krävs för utbildning för ditt yrke?
Gymnasium med behörighet B, 1 termins heltidsstudier på folkhögskola (Svenska kyrkans grundkurs), ett godkännande från kyrkan att man anses vara lämplig för yrket. Detta kommer man fram till via praktik och intervjuer. 300 högskolepoäng i teologi. 1 sluttermins heltidsstudier vid Pastoralinstitutet och 1 år som pastorsadjunkt med handledning (som en lärlingstjänst). Specialkurser som kyrkan håller om t.ex. konfirmandarbete, själavård mm.

Fördelar med yrket
Det är spännande att få möta så många människor i så olika delar av livet. Som präst möter man alltifrån de som precis blivit födda vid t.ex. dop och de som levt ett helt liv vid t.ex. en dödsbädd. Sedan får man vara med om allt där emellan, barn och familjegrupper, konfirmander, Svenska kyrkans unga, vigselpar mm. En av fördelarna är att det är mycket varierande då en dag aldrig är lik den andra.

Nackdelar med yrket
Nackdelarna med mitt yrke är att det ibland är svårt att möta människor som har det svårt på olika sätt och vis. Det kan vara att någon har dött, blir mobbad eller mår väldigt dåligt. Ibland händer det att människor söker upp en präst för att få prata av sig, det kallas själavård. Vid själavård så har präster absolut tystnadsplikt. Berättar någon något sådant för mig så får jag inte berätta det vidare. Det finns inga omständigheter som gör att jag får berätta för någon endaste om detta, inte ens om jag skulle bli kallad till domstol. Att veta sådant men inte kunna berätta eller förklara kan vara svårt ibland. Där tänker jag att det är en tröst att Gud alltid vet och lyssnar till mig, att jag får lämna det vidare till Gud.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Någon typisk arbetsdag har jag inte. En arbetsdag kan se väldigt olika ut beroende på vilken veckodag det är och vilken årstid eller högtid det är. Att vi präster arbetar bara söndagar vid gudstjänster är en myt. Vi jobbar oftast onsdag till söndag och är lediga måndagar och tisdagar. Mycket av min arbetstid går till att prata med människor inför olika kyrkliga handlingar (dop, bikt, konfirmation, vigsel, begravning), gudstjänster och aktivitetsgrupper (t.ex. bibelstudium, konfirmationspass, liten och stor, mm) och till att förbereda dessa.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Jag tycker att jag utvecklas som människa varje dag. Jag lär mig något nytt av varje person jag möter. Det finns dock en del specialinriktningar där man arbetar inom ett specifikt område som präst som t.ex. skolpräst, sjukhuspräst, företagspräst mm. Man kan också vara chef för en församling/pastorat d.v.s. kyrkoherde.

Att tänka på med yrket
Att vara präst är mer av en livsstil än ett yrke.