Samhällsvetare/ Bosocial utvecklare – MKB Fastighet

Yrke: Samhällsvetare/ Bosocial utvecklare
Arbetsplats: MKB Fastighet
Förnamn: Malin
Ålder: 34

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:
Jag har arbetat 3 år på MKB. Innan dess arbetade jag 5 år på Arbetsförmedlingen.

Jag valde mitt yrke på grund av:
Jag tycker om att arbeta med och för människor i olika situationer och tycker om att arbeta med utvecklingsfrågor.

Jag har följande utbildning:
Kandidat i Freds- och konfliktvetenskap & Master i Globala Politiska studier med inriktning mänskliga rättigheter.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:
De flesta arbeten inom mitt yrke kräver en 3-årig utbildning inom samhällsvetenskapliga områden. Arbetet som jag har idag på MKB kräver egentligen ingen formell utbildning utan kräver istället erfarenhet av projektledning och arbete med människor.

Detta är fördelarna med mitt yrke:
Jag kan själv hitta arbetsroller som passar mig inom olika branscher. Eftersom få känner till vad som ingår i den utbildningen jag har läst kan jag forma min roll utifrån mitt intresse och till vilket område jag vill arbeta inom.

Detta är nackdelarna med mitt yrke:
Då utbildningen inte leder till en tydlig yrkesinriktning måste jag själv hitta arbeten som passar min erfarenhet och mina styrkor baserat på mitt intresse.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:
Denna fråga är svår att svara på. Utifrån min nuvarande roll på MKB arbetar jag med störningar mellan boende, jag samarbetar dagligen med olika föreningar, verksamheter, Malmö Stad och Polisen för att göra våra bostadsområden så trivsamma och trygga som möjligt.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:
Utvecklingsmöjligheterna är många inom mitt yrke. Allt beror på vilket intresse och vilka ambitioner man har. Man kan arbeta inom Sverige på olika myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Migrationsverket eller på ett fastighetsbolag som jag gör just nu. Men man kan också arbeta internationellt för organisationer eller till exempel på Sveriges ambassader i olika länder.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är:
Det som är viktigt att ha med sig när man söker sig till utbildningar inom Globala politiska studier/freds- och konfliktvetenskap och andra utbildningar inom den kategorin är att utbildningen inte leder till en självklar yrkesinriktning. Man måste själv hittar vägar fram till olika arbeten utifrån ens intresse och erfarenhet som man skaffar sig på vägen.