Socialsekreterare – Piteå kommun

Jag heter Irina och är 40 år och har jobbat som socialsekreterare 9 år. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag ville arbeta med barn, ungdomar och deras familjer, arbeta med olika hjälplösningar och insatser för att kunna förbättra deras livssituation.

Jag har följande utbildning  
Lärarutbildning, Astrachan Universitet, Ryssland, 1991-1996 
Socionomutbildning, Umeå Universitet, 2002-2006

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Socionomutbildning

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Socionomutbildning är en bredd utbildning som ger möjligheter att välja sitt framtida yrke som t.ex. kurator, socialsekreterare, familjehemskonsulent, enhetschef m.fl. inom kommunen, landstinget eller privat.  Jag kan se de positiva förändringarna som mina klienter/brukare får i sin livssituation. Jag arbetar både i grupp och självständigt. Jag styr min arbetsdag genom att själv planera de flesta av mina möten.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Stressnivån kan bli hög ibland. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

  • Träffa barn och/eller deras föräldrar i ett utredningssamtal
  • Skriva LSS/SOL utredningar
  • Göra en uppföljning/omprövning på de insatser mina klienter har
  • Rekrytera uppdragstagare
  • Anordna utbildningar för uppdragstagare
  • Delta i möten med andra instanser som skola, BUP, Barnhabiliteringen m.fl.
  • Delta i nätverksmöten, utökade samråd med andra socialsekreterare.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Man kan bli specialist på ett visst område.
Man kan bli chef.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Detta är ett varierande yrke, där man träffar många människor. Att vara social, trygg och ha en vilja att hjälpa de andra är bra förutsättningar för att bli socionom.