Socionom/fältarbetare – Mobila teamet / Helsingborgs stad

Jag heter Olivia, är 29 år och har jobbat som socionom i 4 år. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag är utbildad socionom och har alltid vetat att jag vill jobba med ungdomar. I mitt arbete idag har jag en chans att kunna påverka och hjälpa ungdomar, det är därför jag har valt att jobba med det jag gör.

Jag har följande utbildning  
Socionomutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Socionomutbildningen är inget krav men det är bra om man har någon utbildning med sig. 

Detta är fördelarna med mitt yrke
Vårt arbete är väldigt fritt, vi kan jobba här och nu och hjälpa människor när de behöver det. Vi jobbar både kväll och helger för att kunna hjälpa till när det kanske inte finns andra i tjänst på socialförvaltningen. Mitt arbete känns värdefullt och viktigt för ungdomarna som är i behov av hjälp.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det kanske är samma som fördelarna, att det kan vara lite tufft med arbetstiderna ibland. Eftersom vi jobbar kvällar och helger så kan det privata livet påverkas ibland.  

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
När vi jobbar på vardagarna så är vi ute på skolor och då är vi ute för att skapa relationer, träffa ungdomarna och visa att vi finns så att de kan komma och prata med oss om det behövs. På kvällarna och helgerna är det mycket att vara på Knutpunkten och försöka fånga upp ungdomar som vi är rädda att de kommer hamna lite snett eller så. Mycket handlar om att skapa relationer med ungdomar och en del handlar om att fånga upp ungdomar innan något händer.

Vi har inget dokumentationskrav så arbetsuppgifterna innefattar inte särskilt mycket administration. Däremot för vi själva anteckningar för vår egen och kollegornas skull.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Vi har möjlighet att utvecklas på arbetet genom kurser och utbildningar vi hittar själva eller som staden föreslår. Arbetet i sig är också så varierande och vi stöter hela tiden på nya ”problem” som vi får lösa i stunden. Man har aldrig sett allt i vårt arbete.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
För att trivas med mitt jobb behöver man vara social och klara av lite obekväma situationer. Många gånger hamnar vi på en skola eller en fritidsgård där vi inte känner någon och försöka föra ett samtal. Ibland kan det komma in samtal om att det är lite stökigt på ett visst område och då ska vi inte komma dit som några moralpredikare utan mer att försöka ha en dialog med ungdomarna. Det kan bli rätt obekväma situationer när man inte känner någon eller om de inte vill prata med en, då gäller det att klara av att finna sig i de situationerna.

En stor fördel med att jobba i Helsingborg stad är att det finns många förmåner, alltifrån friskvårdsbidraget till personalkortet där man kan få rabatter på allt möjligt.  Det är stora förmåner som staden är generös med. Dessutom har vi möjligheten att byta semestertillägget till semesterdagar istället, det tycker jag är jättebra. 

På sistone har det även skett en omorganisering inom chefskapet, så det är närmare till cheferna och jag märker själv att de finns där för en.

 

Olivia Olsen