Vägledare – Göteborgs kyrkliga Stadsmission

Jag heter Lars och är 47 år och har jobbat 4 år som vägledare

Jag valde mitt yrke på grund av  
Jag ville jobba med något som kändes viktigt och meningsfullt. 

Jag har följande utbildning   
Sjuksköterskeprogrammet

Denna utbildning krävs för mitt yrke: 
Socionom eller annan likvärdig akademisk utbildning

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Att få möjlighet att göra en positiv skillnad för medmänniskor. Ett väldigt fritt arbete med som man kan vara stolt över. Yrket innebär inget helgarbete utan man jobbar framförallt kontorstid. 

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Att man tyvärr inte kan hjälpa alla som skulle behöva det. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
En stor del av vägledarnas uppdrag handlar om att stötta individen i kontakten med olika myndigheter. Ofta innebär det rent praktiskt att vägledaren följer med individen på besök hos myndigheter och vårdgivare och fungerar som ett stöd. 

Vägledaren arbetar för personer som befinner sig i en situation av hemlöshet som man inte reder ut på egen hand.  Inte sällan försvåras situationen av en kombination av missbruk och/eller psykisk ohälsa men även bristfälliga kunskaper om hur samhället fungerar och en svår skuldproblematik kan vara faktorer som gör att man vänder sig till oss. 

Av vägledaren får personer hjälp att identifiera och formulera sitt behov av stöd och tillsammans kommer man fram till vilka mål som ska sättas upp. Ofta handlar det om att bena upp olika problem och göra dem mer överblickbara för individen själv samt lägga en plan för hur man gemensamt ska jobba vidare med dem.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Att man är inne och samarbetar med flera olika aktörer på många olika områden och får kunskap och erfarenheter om flera delar av samhället. T.ex. socialtjänst, juridik, sjukvård, Arbetsförmedling, försäkringskassan, skatteverket, kronofogden, frivilligorganisationer, polis, kriminalvård etc. 

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
Arbetsdagarna är mycket varierande och yrket innebär ungefär lika stora delar inne på konteret som utanför.