Arkitekt

Ingenjör ger stora möjligheter

Christine är utbildad byggnadsingenjör, men arbetar som arkitekt. På Flexator ritar hon allt från förskolor till vårdboenden, bostäder och gymnastikhallar.

– Det finns stora möjligheter om man utbildar sig till byggnadsingenjör, säger hon.

Efter en treårig utbildning på Jönköpings Tekniska Högskola var Christine utbildad byggnadsingenjör. Kort efter examen fick hon jobb på Flexator – som arkitekt. Hennes arbetsplats är i huvudsak på kontoret i Göteborg men hon arbetar också på fabriken i Anneberg utanför Nässjö.

– Att ha en bakgrund som byggnadsingenjör är bara positivt. Det innebär att man har stor kännedom om bland annat de lagar och regler som gäller.

Christine får oftast en ritning skickad till sig från kund. Sedan är det dags för henne att bearbeta och att göra om ritningen så att den uppfyller svenska krav, normer och byggregler.

– Jag anpassar befintliga handlingar till industriellt och fuktsäkert byggande.

Variationen i hennes arbete är stor och det är också en av anledningarna till att Christine trivs med sitt jobb.

– Ja, det är en stor utmaning. Man stöter på många problem och man lär sig något nytt varje vecka. Boverket ställer högre och högre krav vilket kräver kontinuerlig kostnadseffektivisering och teknisk utveckling. Det finns ett stort ”grönt” fokus i branschen, vilket är jätteintressant.