Arkitekt

Agneta, 53 år

Vad jobbar du som? 
Jag jobbar som arkitekt.

Hur länge har du jobbat som arkitekt? 
Det har jag jobbat som i 22 år nu.

Varför valde du det yrket? 
Egentligen var det min bror som ville bli arkitekt men han kom inte in på utbildningen. Därefter tjatade han på mig om att jag skulle bli arkitekt. När jag sedan läste på Komvux klarnade allt för mig. Jag insåg att arkitektyrket passade mig alldeles utmärkt. Det innehöll allt det jag var intresserad av. Jag hade nytta av alla mina tidigare kunskaper.

Vad gör du i ditt arbete? 
Det vi jobbar med mest är privata uppdrag: Ritar hus, skissar osv. Sedan följer vi även hela byggprojektet. Det ingår också byggmöten med alla inblandade parter. Jag har bland annat varit med och ritat teatern inne på Slagthuset.

Fördelar: 
Det är väldigt roligt och man får träffa mycket människor. Man får sätta sig in i deras behov, tankar och ekonomi. Det är även ett väldigt varierande och skiftande arbete. Samtidigt mycket spännande.

Nackdelar:
Man jobbar jättemycket hela tiden. Man har arbetet med sig hela tiden. Även efter jobbet går man och funderar och tänker på lösningar och nya saker.

Utvecklingsmöjligheter? 
Jag kan alltid satsa på att bygga upp ett större företag. Växa och bli ett större kontor. Sedan kan man alltid bli bättre på det man gör. Utvecklas själv och bli ännu duktigare.

Vilket program gick du i gymnasiet?
Jag gick en så kallad humanistisk utbildning.

Hur var det att läsa till det?
Vi hade mindre matte och mer språk, vilket var bra tyckte jag. Sedan har jag även läst på Lunds tekniska högskola och arkitektutbildningen.