Beräkningsingenjör – Cargotec

Jag heter Viktor och har jobbat som beräkningsingenjör i snart 1 år. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag har alltid varit intresserad av maskiner, hur de är uppbyggda och hur de fungerar och när jag läste på högskola blev jag intresserad av mekanik och hållfasthetslära. 

Jag har följande utbildning  
Civilingenjör i maskinteknik, inriktat mot beräkningsmekanik.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Civilingenjörsutbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Den utmanande och intressanta problemlösningen som krävs, gör att arbetet aldrig blir tråkigt.

Det är också roligt att under arbetets gång känna att man är med i en skapande process och att se slutresultatet. 

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Mycket stillasittande gör att man lätt blir lite dåsig och trött. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Svårt att beskriva en typisk arbetsdag, men jag sammanfattar mitt arbete som om det vore en arbetsdag:

När jag kommer till kontoret tar emot en 3D-geometri från en konstruktör. Denna förbereder jag för analys genom att ta bort små detaljer. Sedan analyserar jag geometrin i ett så kallat FEM-program, där jag får information om hur geometrin påverkas av de pålagda krafterna. Vid behov ändrar jag lite i geometrin för att den ska hålla bättre och analyserar igen. När geometrin ser ut att hålla återkopplar jag till konstruktören om eventuella ändringar. Slutligen arkiverar jag arbetet och dokumenterar det i en teknisk rapport. 

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Arbetet i sig är väldigt avancerat och utvecklande. Viktigt att veta är också att man som ingenjör är väldigt mångsidig och inte bara låst till att arbeta inom sin egen inriktning.