Förrättningslantmätare

Thomas - Förrättningslantmätare

Jag är 29 år och arbetar på Lantmäteriet. Jag valde mitt yrke eftersom jag har ett intresse av teknik, juridik och ekonomi.

Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom området Lantmäteri eller GIS (geografiska informationssystem) krävs för mitt yrke. Jag är civilingenjör.

Fördelarna med mitt yrke är den stora valfriheten. Arbetet sker såväl inomhus som utomhus med många personkontakter. Jag gillar att ha flexibla arbetstider. Mitt arbete ger en bra mix av teknik, juridik, ekonomi och praktiskt utejobb.

Nackdelen är att lönen är något lägre inom statlig sektor.

Mina vanligaste arbetsuppgifter är:

  • Handläggning av förrättningsgärende
  • Kundbesök med mätning
  • Telefonkontakter
  • Kartbearbetning
  • Juridiskt underlag
  • Ersättningsberäkningar
  • Informationssökning i kartarkiv

Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är att arbeta som Läns- eller Överlantmätere. Man kan även handlägga större mer komplexa ärende eller arbeta utomlands. En annan möjlighet är att arbeta i projekt på Lantmäteriet eller liknande företag.