GIS-ingenjör

Jag heter Ghaseq och jobbar på Hamn och gatuförvaltningen, Avdelning Trafik i Varbergs kommun.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke
Sexton år, varav fyra i Varbergs kommun.

Varför valde du ditt yrke?
Stort intresse av kartor och teknik. Nyfikenhet att lära mig GIS , att koppla information till kartan.

Vilken utbildning har du?
Fyra års civilingenjörsutbildning från Tekniska universitetet i Bagdad, inriktning dataingenjör

Fördelar med yrket
Att det händer saker hela tiden genom ny teknik och nya tankesätt. Om man är nyfiken och tycker om att lära nytt kan jag verkligen rekommendera GIS! Jag har kommit rätt och tänker aldrig jobba med något annat – GIS är min passion!

Nackdelar med yrket
Det kan bli stressigt ibland för att jag vill göra hundra saker på en gång (skratt). Då får man prioritera och tänka efter vad som är det viktigaste för stunden.

Mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag arbetar med GIS, geografiskt informationssystem, som handlar om att koppla information till digitala kartor. På varberg.se finns en karta över hela kommunen där vi fyller på med information som ska underlätta för invånare, företagare och besökare. Det kan till exempel handla om var det finns p-hus, badplatser eller pågående vägarbeten och vi kan bygga på med hur mycket information som helst; hur många parkeringsplatser det finns i ett p-hus, info om det är surftillåtet och tillgänglighetsanpassat på olika badplatser och löpande uppdatering om vägarbeten. Vi lägger också in fakta om byggnader, som byggnadsår, adress och storlek på yta, och information om kommunal service, till exempel schema över snöröjning. Min uppgift är att med hjälp av programmet ArcGIS rita in ny information på kartan utifrån uppgifter som jag får in från kollegor i verksamheten.

Hur har du utvecklats sedan du började jobba i kommunen?
Jag har utvecklat mig jättemycket sedan jag började jobba i kommunen i januari 2017. I kommunen finns det goda utvecklingsmöjligheter , så är man nyfiken och vill lära sig något nytt så kan man gå på utbildningar och konferenser. Jag har också ett väldigt gott samarbete med mina kollegor så man kan bolla tankar och idéer. Jag vågar att testa nytt och tycker att det är kul!

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Det finns mycket! GIS är ju ganska okänt. Jag skulle vilja att fler visste hur mycket det används i vardagen, som att både GPS och Google Maps är GIS-applikationer.