Gruppchef Videoplattform

Yrke: Gruppchef Videoplattform

Arbetpslats: SVT

Förnamn: Anna

Ålder: 36

Så länge har jag arbetat med mitt yrke:
10 månader.

Jag valde yrke på grund av:
Jag har varit systemutvecklare i 11 år, och under 5 av dessa år haft rollen som ”Scrum master” vilket innebär att jag haft ett extra öga på teamets interna arbetsprocesser. Det var då jag fick upp ögonen för hur gruppdynamik och processer funkar och insåg att det är det jag tycker är det mest spännande.

Jag i min personlighet har dessutom alltid varit mån om att folk runt omkring mig ska trivas och må bra. Som gruppchef får jag verkligen jobba med det på heltid, och jag kan samtidigt se hur olika verktyg, processer gör så att vardagen underlättas för medarbetarna. Det är det som ger mig energi. Att se att jag i min roll kan stötta människor och team, skapa välmående och det ger resultat!

Jag har följande utbildning:
Civilingenjör i Medieteknik från KTH

Denna utbildning krävs för mitt yrke:
Utbildning inom programmering/data/IT, eller att man på egen hand införskaffat linkande erfarenheter på annat sätt.

Detta är fördelarna med mitt yrke:
En fördel är att jag ganska fritt kan påverka mina arbetstider, när på dygnet jag börjar och slutar, samtidigt som jag ändå aktivt arbetar tillsammans och nära andra kollegor.

En annan fördel med att just jobba på SVT är att man får insyn i hur TV-verksamheten fungerar, och det tycker jag är väldigt kul, med tanke på att jag gillar just medieteknik.

Och det roligaste med jobbet är att jag får dagligen jobba med olika människor som har helt olika yrken och roller, att jobba tillsammans i samarbete med folk och komma på massa nya kreativa idéer.

Detta är nackdelarna med mitt yrke:
Nackdelen kan vara, just på grund av att jag fritt kan påverka mina arbetstider, att det blir svårt att lägga ifrån sig jobbet på kvällarna/fritiden. Inte för att jag måste, utan för att det oftast är roliga saker att göra som gör att det är svårt att säga nej och stopp.

En annan nackdel är att jag gärna hade velat resa runt i världen som en del av jobbet. Tyvärr går det inte inom SVT då vi bara har Sverige som marknad och även för att vi måste vara sparsamma med hur vi spenderar licenspengarna.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:
Jag träffar mina medarbetare en-och-en för att höra hur de har det, hur de mår och om de behöver någon hjälp.

Jag kan även passa på att besöka nåt av mina team för att se hur det går för dem på teamnivå, finns det några skav och hinder som de behöver min hjälp att röja.

Sen går jag på möten som handlar om strategiska frågor för vår avdelning/område. Hur vill vi jobba, vilka kompetenser behöver vi stärka hos oss, hur ska vi samarbeta mellan avdelningsgränser.

Vi pratar mycket om prioriteringar, det är mycket vi vill göra, men vi kan inte göra allt samtidigt på samma gång. Då viktar vi och samlar in info för att avgöra vad som är viktigast just nu för att sätta rätt prio.

Och det blir också en del ärenden om budget och anställningar.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke:
Jag känner att jag har kunnat utvecklats på SVT, jag började direkt som nyexaminerad. Jag har kunnat jobba på flera olika avdelningar, ha flera olika roller och nu senast har jag precis kommit in i rollen som gruppchef. Det är nytt och utvecklande för mig. Sen har vi även möjlighet att åka på kurser och konferenser/mässor för att inhämta kunskap. Varannan fredag har vi dessutom nåt som vi kallar för ”hackfredag” då man har möjlighet att testa på nya saker och lära sig nytt, något som inte ingår i ens vanliga dagliga arbete.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke:
Vi som jobbar med teknisk tjänsteutveckling på SVT har stort eget ansvar och med det stora möjligheter att påverka sitt arbete och arbetsdag. Teamen är autonoma och bestämmer själva hur de ska lägga upp sitt arbete, med det kommer också helhetsansvar att kunna leverera och förvalta sina egna tjänster/delar av produkten.

I yrket som gruppchef hos oss kan liknas vid rollen som Agil coach, men med personalansvar. Agil arbetsmetodik och agilt ledarskap är grunden i vårt arbete.