Landskapsarkitekt – Skellefteå kommun

Jag heter Matilda och är 32 år och har jobbat som landskapsarkitekt i 5 år. 

Jag valde mitt yrke på grund av 
Det innefattar så många olika ämnesområden; bild- och formlära, naturkunskap, historia, samhällskunskap med mera.

Jag har följande utbildning  
Fem år på landskapsarkitektprogrammet på SLU Uppsala (Sveriges lantbruksuniversitet), inklusive en termin praktik och en termin utbytesprogram i England.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Landskapsarkitektprogrammet på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Detta är fördelarna med mitt yrke
Jag får arbeta med varierande uppgifter som gäller både stort och smått. Vissa projekt löper över lång tid, andra är kortare. Jag utvecklas och lär mig nya saker hela tiden, jobbet blir aldrig rutinmässigt och enformigt.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det blir mycket datorarbete och stillasittande arbetsuppgifter. Det är svårt att få tid till att vara ute.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag

 • Kontakter med arbetskamrater, konsulter, medborgare med flera via e-post och telefon.
 • Rita i CAD (program för digital design och tekniska ritningar).
 • Granska konsultritningar.
 • Delta i och leda möten.
 • Skriva protokoll, rapporter, ärenden till nämnden och liknande.
 • Söka information.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  

 • Chef inom parkområdet
 • Stadsträdgårdsmästare
 • Kommunarkitekt
 • Forskare
 • Konsult eller eget företag

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Mitt yrke är mycket kreativt med synliga resultat som bidrar till att skapa livskvalitet för många. Växtkunskap är ett stort inslag i utbildningen och i yrkeslivet så du bör vara intresserade av ämnet om du vill utbilda dig till landskapsarkitekt.