Lantmätare

Daniel - Lantmätare

Jag är 26 år och har arbetat som lantmätare i 10 månader. Jag valde mitt yrke eftersom det verkade vara ett spännande arbete med stor bredd.

Civilingenjörsutbildning med inriktning lantmäteri, lantmäteriingenjör eller juristutbildning krävs för mitt jobb. Jag läste Naturvetenskapligt program på gymnasiet och därefter Civilingenjörsutbildning med inriktning lantmäteri på Lunds Tekniska Högskola.

Fördelarna med mitt yrke är främst att arbetet är väldigt fritt och varierat. Jag får hela tiden ikläda mig olika roller och träffa olika typer av människor. Att vara lantmätare är inget typiskt kontorsjobb. Arbetet innehåller en hel del utomhusarbete som jag i stor utsträckning själv får välja när jag vill göra.

Nackdelarna med mitt arbete är att Lantmäteriet är en statlig myndighet och statliga myndigheter kan ibland upplevas som något stelbenta. Lönen kunde vara bättre.

Om du arbetar som lantmätare finns det inga typiska arbetsdagar. Alla dagar är olika. Vissa dagar är jag ute och grovjobbar i skogen och andra dagar sitter jag inne på kontoret och formulerar beslut eller ritar kartor. Vissa dagar står jag och pratar inför hundra personer och andra dagar är jag medlare mellan två fastighetsägare som är osams.

Utvecklingsmöjligheterna inom mitt yrke är att man kan välja att göra en chefskarriär inom lantmäteriet eller att specialisera sig inom de ämnesområden man tycker är intressanta.

Det råder stor brist på lantmätare på grund av att många lantmätare går i pension. Jag känner ingen lantmätare som går utan jobb.