Mark- och exploateringsingenjör

Jag är 29 år och har arbetat som Mark- och exploateringsingenjör i 4,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av…
Den intressanta blandningen av juridik, ekonomi och teknik. Det är ett jobb med mycket kontakt med kartor vilket jag alltid har tyckt om och så får jag vara med och utveckla staden jag bor i, vilket är väldigt spännande.

Jag har följande utbildning 
Civilingenjör med lantmäteriinriktning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Civilingenjör med lantmäteriinriktning eller likvärdig.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Man får vara med och skapa förutsättningar för, samt planera, samhället och dess utveckling. På ett väldigt varierande sätt är man med i processen som krävs för att genomföra stadsbyggnad på ett så bra sätt som möjligt för våra invånare.

Det är ett spännande och väldigt händelserikt jobb där många projekt pågår samtidigt. Det gäller att utreda var vi ska bygga till exempel bostäder, vägar, industrier och var ska vi bevara naturområden och kulturmiljöer eller dylikt?

Detta är nackdelarna med mitt yrke
För att kunna arbeta utomlands måste man komplettera med kunskap om hur respektive land fungerar när det gäller exempelvis lagstiftning och regler för byggnation. Hur andra länder fungerar är inget man automatiskt lär sig i det här yrket.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Jag arbetar både individuellt och i grupp och det är mycket kontakter med allmänheten. En arbetsdag består av både jobb med små och stora projekt. Det handlar för min del bland annat om köp- och försäljning av mark, upprättande av avtal och överenskommelser med motparter i olika exploateringssammanhang, framtagande av kartor, projektledande av stadsutvecklingsprojekt samt mycket annat. Det blir många timmar framför datorn men även besök ute i fält. Ingen dag är den andra lik.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns många olika vägar att gå inom det här yrket. Både inom offentlig och privat sektor finns många olika jobb med anknytning till samhällsplanering. Alla kommuner i Sverige jobbar med att utvecklas för att invånarna ska trivas och vilja bo där. Det finns alltså många möjligheter till olika jobb runt om i landet.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Det är roligt att veta att det man gör påverkar så många andra. Vi ska ju alla bo, leva och trivas i samhället.