Operational Excellence Leader – Norma

Jag heter Jennie, 36 år och jobbar som Operational Excellence Leader på NORMA Group i Anderstorp.

Yrke
Lean Förbättringsledare på en tillverkningsindustri (olika företag har olika namn på rollen, hos oss heter den Operational Excellence Leader). Jag leder, stöttar och utbildar i företagets förbättringsarbete vilket innebär att göra det dagliga arbetet enklare och smidigare för alla så vi inte lägger tid på onödiga saker.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke
Jag har arbetat med Lean och förbättringsarbete till och från i över 10 år, jag har även arbetat som produktionstekniker under samma period.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag började sommarjobba på en industri och sen fick jag möjligheten att vara kvar. Just Lean och förbättringsarbete har jag halkat in på via företag jag arbetat på så det är inget jag har valt från första början men ju mer man lär sig och intresserar sig ju mer intressant och roligt blir det. Produktionsteknik började jag intressera mig för när jag jobbade i en monteringsgrupp och hade ett tätt samarbete med våra produktionstekniker, det verkade vara ett spännande och varierande jobb.

Jag har följande utbildning
Jag läste Naturvetenskapliga programmet med inriktning Natur i Gymnasiet, därefter började jag arbeta på en industri. Jag började som operatör, därefter har jag bland annat varit truckförare, gruppsamordnare och support till Lean koordinator. För 10 år sedan läste jag till produktionstekniker på en Yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen var på deltid, distans så jag studerade samtidigt som jag jobbade. Just nu läser jag till Digitaliseringsledare, även det på en Yrkeshögskoleutbildning på deltid, distans. Arbetet har varit en bra utbildning för mig, det tillsammans med utbildningar via yrkeshögskolan har gett mig en bra kombination av verklighet och teori.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Ett starkt intresse att vilja förbättra samt kunskaper inom Lean vilket man kan få bland annat genom riktade Lean-utbildningar, utbildningar riktade mot industrin som tillexempel produktionstekniker eller liknande och i vissa fall genom arbetsplatsen.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Mitt arbete är mycket intressant och varierande, jag får se olika avdelningar och arbetsuppgifter och jag jobbar med alla på företaget på olika sätt.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Som med alla yrken finns det för- och nackdelar, många tycker tillexempel att det är jobbigt att göra förändringar vilket kan vara tufft samtidigt är det väldigt givande när man inser att en förändring har underlättat någons arbete.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen eller veckan utbildar jag en mindre grupp kollegor och leder ett förbättringsteam, nästa dag hjälper jag till att hitta orsaken till att ett problem uppstått eller följer upp ett arbetssätt vi infört, en tredje dag rapporterar jag våra förbättringar eller planerar och prioriterar kommande aktiviteter.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns alltid något att förbättra, traditionellt har man inom Lean arbetat mycket med att förbättra olika områden i produktionen vi ser även stora möjligheter att förbättra på den administrativa sidan.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Vilket yrke du än väljer så se till att var nyfiken, intressera dig och bli bra på det du gör. Industrin har mycket intressanta roller och möjligheter, visar man att man vill så öppnar sig möjligheter.