Produktionschef – Domsjö Fabriker AB

Jag heter Monika, 46 år och jobbat i 2 år som produktionschef  på Domsjö Fabriker AB.

Jag valde mitt yrke på grund av
Det är spännande att få vara med och styra en hel fabrik. Hur vi ska göra för att på bästa sätt producera det vi ska så effektivt som möjligt samtidigt som vi inte ska överskrida något av våra villkor.

Jag har följande utbildning
Civilingenjör Teknisk Biologi, licentiat oorganisk kemi. Har jobbat många år inom branschen i olika befattningar med olika uppgifter.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Någon form av ingenjörsutbildning är bra, det är mycket siffror att hålla ordning på.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Mina dagar är varierande! Vad som helst kan hända, och det gör det ofta. Det är sällan dagen blir som jag trodde när jag gick till jobbet. Jag har stora möjligheter att påverka vad som händer på fabriken. Samtidigt som vi är ett gäng som tillsammans diskuterar fram vilken väg som är bäst att ta.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Jag kan känna mig lite bunden till uppgiften ibland, eftersom fabriken går dygnet runt kan det vara svårt att slappna av även om jag har gått hem för dagen.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag brukar börja dagen med att följa upp föregående dags produktion och prata igenom läget i fabriken med produktionsledaren som jobbar just denna dag. Efter det dagliga produktionsmötet brukar dagen innehålla diverse möten om vitt skilda saker. Allt från bemanningsfrågor, uppföljning av hur det går i olika projekt till att räkna på hur produktionen ser ut kommande månader.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Massor! Eftersom min uppgift är så bred finns det massor av uppgifter att utveckla sig inom.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
När jag började min utbildning hade jag ingen aning om att det var här jag skulle hamna många år senare. Det känns bra, använder fortfarande mycket av det jag lärt mig.