Senior Befälhavare

SENIOR BEFÄLHAVARE - THORILD

Jag började segla till sjöss 1960 som kock/jungman på en skuta. Sextiotalet var blandat med studier och tjänstgöring i olika rederier. Jag kom till Stena Line 1971 och blev befälhavare i samma rederi 1973. Idag är jag Senior Befälhavare.

Jag valde mitt yrke eftersom jag ville ut och se världen. Jag besökte ofta båtarna i hamnen i min hemstad och talade med besättningarna. Det väckte en längtan efter äventyr.

Sjökaptensexamen, befälhavare brev, krävs för mitt yrke. Jag har sjökaptensexamen, diploma of cemmercial management and organisation in nautical science, MSO.

Fördelarna med mitt yrke är många. Under mina tio första år till sjöss seglade jag i oceanfart och hade turen att få besöka alla världsdelar. Att alltid vara på väg ser jag som en stor tillfredställelse. Den sociala gemenskapen som finns i en fartygsbesättning tror jag är svår att hitta någon annanstans. De sista 25 åren har jag tillbringat inom färjesjöfarten, vilket har gett möjlighet till familj och socialt liv. Som befälhavare har du stor frihet i ditt arbete men också ett stort ansvar för såväl människor som fartyg och last. Det är en stor utmaning.

Jag har aldrig sett nackdelar med mitt arbete, men naturligtvis finns det nackdelar. Ibland skulle jag vilja vara ledig när alla andra är lediga. Tex vid julhelger och familjehögtider. Det är svårt att gå på utbildningar som ofta är på kvällar veckovis. Jag tycker att ledigheten mellan passen uppväger nackdelarna och har du tur kan du även vara ledig många jular. Ombord kan du råka ut för dåligt väder, såsom tjocka eller storm, eller något annat som stör verksamheten. Som befälhavare är du ytterst ansvarig. Det kan under perioder innebära brist på sömn men ger samtidigt en utmaning och tillfredställelse när det väl är över.

Mina arbetsuppgifter är att "köra" båt och navigera. På ett fartyg finns det tusen saker att hålla reda på, kontrollera och underhålla. Det finns olika data- och underhållningssystem. En del av dagen går åt till att förvissa sig om att alla rutiner följs. Det är mitt ansvar som befälhavare att se till så att vi uppfyller myndigheternas krav och rederiets policys. Mycket tid går åt till möten och kontakter med besättning, rederi, myndigheter, kunder och inte minst passagerare.

Att utbilda sig till sjökapten ger dig en bred utbildning. Du får såväl teoretiska som praktiska erfarenheter. Det är en utbildning som ger dig möjlighet att ha hela världen som arbetsmarknad. I ett stort rederi som Stena Line där jag arbetar finns det möjlighet till olika projektarbete. Många av mina kollegor som jag läste tilsammans med har idag chefsbefattningar inom rederi, hamnförvaltning, statliga myndigheter och på företag inom andra branscher. En nyutexaminerad sjökapten kan idag direkt läsa vidare och ägna sig åt forskning.

Ett fartyg är en ganska sluten enhet. En värld man åker med, arbetar, sover och äter i på en begränsad yta. Det ställer stora krav på din ledarskapsförmåga. Att leda och coacha en besättning mot gemensamma mål är en utmaning. Mitt övergripande mål har alltid varit att skapa ett "Happy Ship" där alla trivs och mår bra. Att fortfarande efter snart 50 år till sjöss få stå på bryggan och se ut över horisonten där himlen möter havet är en ynnest.