Gotlands regemente P18

LYSANDE UTSIKTER

Gotlands regemente P18 återinvigdes 2018 och befinner sig i en uppbyggnadsfas. Hos oss kan du jobba som soldat eller officer, och vi kommer dessutom att anställa många på civila befattningar under kommande år.

Försvarsmakten försvarar Sverige, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Gotland är strategiskt viktigt och Gotlands regemente har i uppdrag att stärka försvarsförmågan på ön.

Med start 2020 genomför vi även grundutbildning och därför kommer vi att behöva ett stort antal utbildningsofficerare under kommande år.

För många av våra yrken krävs ingen militär bakgrund, även om det kan vara meriterande. Civilanställda kan exempelvis arbeta med ekonomi, personaladministration, kommunikation, IT eller som mekaniker.

ADRESS
Gotlands regemente P18
621 89 VISBY

Telefon: 010-829 57 00

Utbildningsvägar

För att bli soldat, gruppchef, officer eller specialist-
officer behöver du först genomföra en grundutbildning. Du kan söka frivilligt på egen hand eller bli kallad via mönstring.

Yrken
Efter grundutbildningen kan du ta anställning som soldat eller gruppchef, antingen på heltid eller tidvis. Du kan även tjänstgöra genom avtal med Hemvärnet. Om du vill bli officer eller specialistofficer studerar du vid Militärhögskolan i Halmstad eller Karlberg (Stockholm).

Övrigt
Registrera dig i ”Mitt Försvarsmakten” för att få mer information, nyheter och tips på event nära dig!