Ljungbergs tryckeri AB

Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB är ett av Sveriges största arkoffsettryckerier med både digitaltrycksavdelning och eget bokbinderi. Med produktion i Klippan, Skåne, distribuerar vi trycksaker runt om i Sverige, Norden och hela Europa.

Det personliga tryckeriet
Vi är stolta över våra 100 år i branschen och över att vi fortfarande ligger i framkant när det gäller teknisk utrustning och tryckkvalité. Vi är givetvis även stolta över vår duktiga personal och den ”Ljungbergs-anda” som bidrar till den härliga stämningen vi har och de goda relationer vi försöker bibehålla med kunder och leverantörer. Vi försöker i allt att vara ett personligt tryckeri där både medarbetare, kunder och leverantörer får det lilla extra.

Miljö
Vi har tidigare blivit utsedda till Sveriges miljövänligaste företag och mottagit The Eco Prize. Vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare minska vår miljöpåverkan och är både Svanen-licensierade samt FSC-certifierade.

Produkter
Vi trycker allt ifrån visitkort, flyers, vykort, affischer, roll-ups, foldrar till broschyrer, kataloger, kalendrar, prislistor och böcker. Eftersom vi har både digital- och offsettryck, hanterar vi upplagor från några enstaka till hundra tusentals exemplar. Vi har eget bokbinderi med adressering, inplastning med bilagor och distribution, som i samband med snabba ledtider, hög kvalité i tryck, gör att vi är duktiga på tidningar och tidskrifter.

Våra kunder
Typiska trycksaksköpare är ofta större företag, reklambyråer, organisationer, förlag, tidskrifter, kommuner och landsting. Där har vi kontakt med både fotografer, formgivare, redaktörer, inköpare och projektledare. Att vara anställd på ett tryckeri innebär att man får arbeta med varierande produkter eftersom varje trycksak är unik. Det innebär också att man får samarbeta med kunder från olika branscher, vilket är väldigt stimulerande och utvecklande.

Din framtid hos oss
Sociala medier utvecklas, precis så som tryckt media har gjort sedan lång tid tillbaka i historien. Vi är övertygade om att alla former av kommunikation, vare sig det gäller digital media eller papper, kommer att ha en given plats i framtiden. Vår tro på det tryckta mediet ligger i dess kraft att skilja sig från digitala kanaler genom att nå fram ”fysiskt” till människor. Din förmåga att förstå dagens och framtidens teknik, kan hjälpa oss att vidareutveckla traditionell tryckteknik på papper. Vi hoppas och tror att kommande generations tryck ska bli något helt nytt och banbrytande.

Välkommen att vara nyfiken på framtiden hos oss på Ljungbergs.