MittSverige Vatten och Avfall (MSVA)

Ett framtida arbete med att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor

Vill du bidra till framtidens hållbara samhälle tillsammans med oss? MittSverige Vatten och Avfall har en ständig närvaro i naturen och hos människor. Vi och våra 180 medarbetare har därför ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp.

Vi behöver alltid bli bättre
Vatten, avlopp och avfall är viktiga delar i miljö- och hållbarhetsfrågor. Med alla våra 24 vattenverk, nästan 280 mil vatten- och avloppsledningar, 42 avloppsreningsanläggningar och 1 200 000 soptunnor att tömma varje år möter vi varje dag nya utmaningar. Det gör också att vi hela tiden behöver utvecklas. Vi satsar på hög kompetens så att vi kan erbjuda samma goda kvalitet även till kommande generationer.

Hållbarhet och miljö i fokus
Vi producerar ett av Europas bästa dricksvatten. Vi ägs av Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner. Här bor över 126 000 personer och det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten och avfallsfrågor. Alltid med miljö och hållbarhet i fokus.

ADRESS

MittSverige Vatten och Avfall
Box 189
851 03 Sundsvall

Telefon: 060-19 22 22

Yrken

Ingenjör
Drifttekniker
Kundservice
Projektledare